Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(8.7.1961)Skladba č. 25Bohumil Idunk, Dolné Lovčice

I. cena

SÚV ČSTV 1959

Mat 2. ťahom (6-2)Kontrolná notácia: b. Kh1, Dd3, Sd1, Sg7, Jc4, Jc5 – č. Kb4, Pb6 – dvojťažka.

Na tému blokovania poľa čiernemu kráľovi sa na svete spravilo už veľa úloh. Ale v máloktorej sa podarilo spraviť to, čo sa podarilo mladému slovenskému autorovi B. Idunkovi v dnešnej úlohe. Jediný čierny pešiak blokuje vlastnému kráľovi pole v siedmich variantoch! (Z toho dva varianty sú predúvodníkové.) Riešenie zašlite na adresu redakcie do šiestich dní. Zo správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného, alebo dvoch výhercov, ktorých odmeníme knižnou cenou.

Riešenie úlohy č. 23 (F. Štrba – b. Kc5, Vd7, Vf5, Sf8, Jb8, Pe4 – č. Ke6, Jc4, Jd5, Pc6, e5 – mat 2. ťahom). Pozícia úlohy je typicky tempová. Čierny sa každým svojim ťahom poškodí natoľko, že dostane mat – 1...Jc4~ 2.Vd6 mat a 1...Jd5~ 2.Ve7 mat. Ale aj biely je v nevýhode z ťahu, lebo danú pozíciu nemôže zachovať. Avšak po 1.Sg7 prenáša túto nevýhodu na čierneho, tentoraz s inými matovými pokračovaniami – 1...Jc4~ 2.V:e5 mat a 1...Jd5~ 2.Vf6 mat.

Spomedzi riešiteľov problému č. 23, sa šťastie usmialo na Petra Knišku zo Žiliny, Sirotárska 2 a na Fr. Žemličku z Lipníka nad Bečvou, Tyršova 558, ktorým posielame knižné odmeny.


Vzad <<  >> Vpred