Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(22.7.1961)Skladba č. 27Juraj Bosák, Bratislava

III. cena

Práca 1956

Mat 2. ťahom (9-7)Kontrolná notácia: b. Kc4, De7, Vd1, Sc1, Ja6, Jf7, Pc5, d4, e2 – č. Ke4, Vd5, Sh2, Je6, Jf6, Pf5, h6 – mat 2. ťahom.

Najsilnejšou obranou v dvojťahových úlohách je šachovanie bieleho kráľa. Preto v každej dvojťažke na šachy bielemu kráľovi musí byť pripravený mat. V dnešnej úlohe šachovať môže čierna Vd5 – 1...Vd4 2.Vd4 mat a 1...Vc5 2.Jc5 mat. Predúvodníkový obsah doplňuje tretia varianta 1...Ve5 2.Jd6 mat a využitím prerušenia strelca. Aký bude teraz úvodník a ako sa zmenia po ňom varianty? Riešenie treba poslať na adresu redakcie do šiestich dní. Zo správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného alebo dvoch výhercov, ktorých odmeníme knižnou cenou.

Autori úloh č. 17 a 20 ich opravujú nasledovne: č. 17 (Garaj) b. Kg8, De7, Va3, Sh5, Sc1, Pg2, g5 – č. Kf5, Va4, Sg3, Pa5 – mat 2. ťahom. 1.Sf4!, č. 20 (Brabec) b. Kc8, Dc2, Vf7, Sc7, Je7, Jg5, Pd6, f6 – č. Ke5, Va5, Ve1, Sb8, Jf8, Jh6, Pa6, d4, f4 – mat 2. ťahom. 1.Dd3? Va4! 1.Dc4!

Riešenie úlohy č. 25 (B. Idunk – b. Kh1, Dd3, Sd1, Sg7, Jc4, Jc5 – č. Kb4, Pb6 – mat 2. ťahom). K dvom blokovaniam pred úvodníkom 1...b:c5 2.Db3 mat, 1...b5 2.Ja6 mat pristúpi po 1.Ja5 ďalších päť – 1...b:c5 2.Jc6 mat, 1...b5 2.Dc3 mat, 1...b:a5 2.Ja6 mat, 1...K:c5 2.Sf8 mat a 1...K:a5 2.Sc3 mat.

Zo správnych lúštiteľov šachového problému č. 25 sa šťastie usmialo na Antona Kniebügla, Štiavnické bane 276, B. Štiavnica.

Žiadame J. Wandera z N. Mesta n. Váhom o udanie presnejšej adresy, aby sme mu mohli doručiť knižnú odmenu za správne rozlúštenie problému č. 2. Redakcia


Vzad <<  >> Vpred