Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(5.8.1961)Skladba č. 28Jozef Kováčik, Kovarce

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (8-10)Kontrolná notácia k dnešnej úlohe: b. Kb1, De4, Ve2, Vh6, Sg8, Sh8, Ja6, Pb5 – č. Kd6, Dg6, Vf7, Se7, Sh5, Ja8, Je1, Pa5, c4, d7 – mat 2. ťahom.

V ďalšej pôvodnej úlohe do okružnej súťaže čs. šachových rubrík predstavujeme našim riešiteľom J. Kováčika. Vo svojej úlohe spracoval odväzovanie bielej dámy. V riešení udajte prvý ťah bieleho a varianty, ktoré vznikajú po obranách čierneho proti hrozbe, a pošlite na adresu redakcie do 6 dní. Zo správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného alebo dvoch, ktorých odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 26 (R. Réti – b. Ke2, Sb7, Jb1 – č. Kh2, Pg4, h3, h4 – biely vyhrá). Ako sme už riešiteľom prezradili, k cieľu nevedie 1.Jd2? pre Kg1 2.Je4 h2 s remízou. K výhre vedie jedine 1.Ke1! g3 (1...Kg1 2.Jc3 h2 3.Je2 mat) 2.Jd2 g2 (2...Kg1 3.Jf3+) 3.Jf3+ Kg3 4.Jg1 h2 (4...Kg4 5.Sc8+) 5.Je2+ Kh3 6.Sc8 mat. V hlavnom variante vyhral biely matom v 6. ťahu, ale v niektorých subvariantoch by cesta k výhre trvala dlhšie. To je jeden z rozdielov medzi úlohou a štúdiou, kde výzva pod diagramom nie je obmedzená počtom ťahov.

Zo správnych lúštiteľov problému č. 26 žičilo šťastie skladateľovi – riešiteľovi Milošovi Sečkárovi z Trenčína, ŠPZ 3/17, ktorému posielame knihu.


Vzad <<  >> Vpred