Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(19.8.1961)Skladba č. 30Vladimír Agarský, Mojmírovce

Práca 1954

Mat 2. ťahom (8-6)Kontrolná notácia: b. Kc4, Vg5, Sb2, Je7, Jh5, Pd2, d5, g2 – č. Ke4, Jd4, Je8, Pc5, d6, h4 – dvojťažka.

Riešiteľ kvalitu úlohy obyčajne posudzuje podľa toho, koľko námahy mu dalo nájsť prvý ťah. Preto sa na prvý ťah, úvodník, kladú určité šachovo-estetické požiadavky, ktorými sa skladateľ musí pri tvorbe riadiť. Veľmi slabé sú úvodníky, ktorými sa berie čierna figúra, ústupové pole čiernemu kráľovi, alebo ktorými sa šachuje. Pravda, aj tu jestvujú určité výnimky – napr. šach v prvom ťahu je vo viacťažkách a štúdiách bežný. Naproti tomu dobrým úvodníkom je skrytý ťah, ktorý dáva ústupové pole čiernemu kráľovi, ktorý umožňuje šachovať bieleho kráľa a pod. V úvodníku dnešnej úlohy nájdete jeden z týchto kladov a jej riešenie pošlite do 6 dní na adresu redakcie. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 28 (J. Kováčik – b. Kb1, De4, Ve2, Vh6, Sg8, Sh8, Ja6, Pb5 – č. Kd6, Dg6, Vf7, Se7, Sh5, Ja8, Je1, Pa5, c4, d7 – dvojťažka): 1.Sb2 s hrozbou 2.Sa3 mat. Čierny v obranách rozviaže trikrát bielu dámu, ktorá dá tri rôzne maty. 1...Vf5 2.D:e7 mat, 1...Jc2 2.De5 mat, 1...Jd3 2.Dd4 mat. Doplnkový variant 1...Vf3 2.Se5 mat s využitím otvorenia diagonály bielej figúre.

Knižné odmeny vyhrávajú: L. Salai, Detva – Sídlisko G 35 II/6, Juraj Horniak, Šahy, Gottwaldovo nám. 4.


Vzad <<  >> Vpred