Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(2.9.1961)Skladba č. 32Alfredo M. Láttero, Buenos Aires

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (11-9)Kontrolná notácia: b. Kc1, Dc8, Vb1, Vb5, Sd3, Se7, Ja8, Je4, Pa2, a6, c6 – č. Ka4, Vb6, Vd5, Sa7, Ja1, Jd1, Pa3, c5, e5 – dvojťažka.

V dnešnej rubrike predstavujeme našim riešiteľom prvý raz zahraničného skladateľa A. M. Láttera z Argentíny, ktorý sa svojou úlohou zúčastní v okružnej súťaži československých šachových rubrík. V jeho skladbe – jednoduchej tempovke – ide o to nájsť úvodník bez toho, že by sa v pripravených hrách niečo zmenilo. Riešenie pošlite do 6 dní na adresu redakcie. Zo správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného alebo dvoch, ktorých odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 30 (V. Agarský – b. Kc4, Vg5, Sb2, Je7, Jh5, Pd2, d5, g2 – č. Ke4, Jd4, Je8, Pc5, d6, h4 – dvojťažka). Po zvodnosti 1.Jg6? je čierny v zdanlivej nevýhode z ťahu – 1...Je8~ 2.Jf6 mat, 1...h3 2.Jhg3 mat, ale po obrane 1...Jd4~ matu niet. Preto riešením je ťah 1.Jf5, ktorým sa uvoľní pole čiernemu kráľovi a zamenia sa maty viditeľné po zvodnosti 1...Je8~ 2.J:d6 mat, 1...h3 2.Jfg3 mat. Doplnkové varianty: 1...Jd4~ 2.d3 mat, 1...J:f5 2.Vg4 mat (predĺžená obrana), 1...Ke5 2.Jfg3 mat.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. Jaroslav Hartíšek, 105 byt. jed. F/G, Dubnica nad Váhom, 2. Valentín Oravec, KNT, P. Biskupice.


Vzad <<  >> Vpred