Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(16.9.1961)Skladba č. 34Ladislav Polaček, Bratislava

Práca 1952

Mat 2. ťahom (6-5)Kontrolná notácia: b. Ka8, Db1, Sg1, Jc6, Pc3, e5 – č. Kd5, Pc4, c5, e6, g3 – dvojťažka.

Dvojťažky, v ktorých má čierny kráľ voľné ústupové pole, bývajú obyčajne konštruované tak, že po vstupe čierneho kráľa na toto pole už pred úvodníkom nasleduje mat. Ináč by sa riešiteľovi riešenie úlohy zúžilo na hľadanie takého prvého ťahu, po ktorom by na ťah čierneho kráľa na voľné pole nasledoval mat. Preto aj v dnešnej tempovke na 1...K:c6 nasleduje 2.Db7 mat. Po úvodníku sa objavia ďalšie dva varianty. Riešenie pošlite na adresu redakcie do 6 dní. Zo správnych riešení vyžrebujeme jedno alebo dve, ktoré odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 32 (A. M. Láttero – b. Ke1, Dc8, Vb1, Vb5, Sd3, Se7, Ja8, Je4, Pa2, a6, c6 – č. Ka4, Vb6, Vd5, Sa7, Ja1, Jd1, Pa3, c5, e5 – mat 2. ťahom). Skoro na každý ťah čierneho sú pripravené maty: 1...Jb3+ 2.a:b3 mat, 1...Jc2 2.S:c2 mat, 1...Jd1~ 2.Jc3 mat, 1...Vd5~ 2.J:c5 mat, 1...Sb8 2.J:b6 mat, 1...c4 2. V1b4 mat, 1...V:a6 2.D:a6 mat. Ale po 1...Vb6~ mat nevychádza. Preto 1.Sd8 a k pripraveným variantom pribudnú ďalšie dva 1...Vb6~ 2.Va5 mat a 1...V:b5 (predĺžená obrana) 2.S:b5 mat.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. E. Pristaš, Bratislava, Poľná 21 a 2. Juraj Hýroš, Ružomberok, Marianská 8.


Vzad <<  >> Vpred