Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(9.9.1961)Skladba č. 33Jozef Krúteľ, Bratislava

Smena 1961

Mat 2. ťahom (6-5)Kontrolná notácia: b. Ka8, De8, Sb8, Sc4, Je4, Pf2 – č. Kd4, Vd3, Ja7, Pc5, d5 – dvojťažka.

Okrem tém zámena matov a zámena obrán sa v dvojťahových úlohách vyskytuje ešte jeden druh zámeny, tzv. voľná zámena. Hovoríme o nej vtedy, ak v riešení sa zamenia súčasne obrany aj maty. Najlepšie si tento pojem riešitelia objasnia, keď navzájom porovnajú varianty vzniklé po zvodnosti 1.De6? s variantami vychádzajúcimi v riešení. Riešenie, v ktorom udajte tematické varianty, pošlite na adresu redakcie do 6 dní. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov vyžrebujeme a odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 31 (L. Belčák – b. Kh3, Dc8 – č. Kh1, Vf1, Sg3, Ja2, Pe4 – trojťažka). Úvodník 1.Dc2 vytvorí "krátku" hrozbu 2.Dg2 mat. Tematické obrany sa uskutočňujú na poli f2 – 1...Vf2 a 1...Sf2. V oboch sa znemožní hrozba prerušením dámy, ale súčasne sa využije poškodenie čierneho, ktoré spočíva v prerušení jednej zo svojich vlastných figúr. Po 1...Vf2 príde 2.Dd1+ a po 1...Sf2 2.D:e4+. Téma úlohy – Grimshaw.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. Marek Peško, montér ZVIL Plzeň, kameňolom Polom Straňavy, okr. Žilina, 2. Peter Kniška, Sirotárska 2, Žilina.


Vzad <<  >> Vpred