Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(26.8.1961)Skladba č. 31Ladislav Belčák, Lučenec

Ľud 1955

Mat 3. ťahom (2-5)Kontrolná notácia: b. Kh3, Dc8 – č. Kh1, Vf1, Sg3, Ja2, Pe4 – mat 3. ťahom.

Téma Grimshaw – vzájomné prerušenie figúr pôsobiacich po línii a diagonále, napr. veža a strelec – bola často spracovaná v druhej polovici 19. storočia i neskôr. O jej životnosti svedčí to, že sa nachádza aj v úlohách súčasných autorov a že v spojení s inými témami môže aj dnes spolupôsobiť pri estetickom zážitku riešiteľa. Nájdete ju aj v dnešnej jednoduchej trojťažke mladého slovenského skladateľa. Riešenie pošlite do 6 dní na adresu redakcie. Zo správnych riešení vyžrebujeme jedno alebo dve, ktoré odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 29 (P. Sloboda – b. Kc4, Sc8, Sf8, Jd6, Pa3, a5, b3, b6 – č. Kc6, Pa6 – štvorťažka). Tempová pozícia v ktorej biely uvoľní čiernemu kráľovi dve ústupové polia. 1.Kd3 vedie k dvom variantom: 1...Kd5 2.Jc4 Kc6 3.Ke4 Kb5 4.Sd7 mat, 1...Kc5 2.Ke4 Kc6 3.Jc4 Kb5 4.Sd7 mat. Táto štvorťažka bola prvým problémom uverejneným v slovenskej tlači. Je zaujímavé, že takmer všetci riešitelia videli riešenie v b7 Kc7 a iba traja vystihli správne riešenie. Z týchto troch sme vyžrebovali výhercov knižnej odmeny, a to: Ivana Garaja, Pruské 253, okr. Považská Bystrica a Františka Žemličku, Tyršova 558, Lipník nad Bečvou.


Vzad <<  >> Vpred