Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(23.9.1961)Skladba č. 35Dušan Karkuš, Bratislava

Smena 1961

Mat 2. ťahom (10-6)Kontrolná notácia: b. Ka4, Vd1, Sa5, Jd6, Jd8, Pb2, b6, e3, e4, f6 – č. Kc5, Pb3, c7, e5, e6, f7 – dvojťažka.

Pri riešení každej šachovej dvojťahovej úlohy treba si všimnúť, aké ťahy má k dispozícii čierny a aké maty by po nich mohli nasledovať. Ak vychádzajú maty po každom ťahu čierneho pred úvodníkom, úloha je konštruovaná na tému biely na ťahu. Tieto varianty, ktoré vychádzajú pred úvodníkom sú tzv. predúvodníkové, pripravené, alebo zdanlivé, a po úvodníku sa niektoré alebo všetky obyčajne zamenia za iné. Dnešná úloha obsahuje tému biely na ťahu s jedným zameneným matom. Jej riešenie pošlite do 6 dní na adresu redakcie. Jedného, alebo dvoch správnych riešiteľov vyžrebujeme a odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 33 (J. Krúteľ – b. Ka8, De8, Sb8, Sc4, Je4, Pf2 – č. Kd4, Vd3, Ja7, Pc5, d5 – mat 2. ťahom). Obranné aj matujúce ťahy po zvodnosti 1.De6? s hrozbou 2.D:d5 mat, 1...d:c4 2.De5 mat, 1...d:e4 2.Se5 mat, vyvrátenie 1...K:c4! – sa v riešení zamenia za iné: 1.Dd7 hrozí 2.D:d5 mat, 1...K:c4 2.Da4 mat, 1...K:e4 2.Dg4 mat. Téma úlohy – voľná zámena matov.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. Valéria Škvareninová, Baštín č. 27, okr. Topoľčany, 2. Karol Mlynka, Kozárovce č. 629, okr. Levice.


Vzad <<  >> Vpred