Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(7.10.1961)Skladba č. 37Štefan Gross, Rimavská Sobota

Originál pre Čs. šport

Prvotina

Biely vyhrá (5-4)Kontrolná notácia: b. Kb4, Jf6, Ph7, g5, d5 – č. Kd6, Jg6, Pa6, b5 – biely vyhrá.

Š. Gross, pionier z Rimavskej Soboty, nám poslal dva svoje problémy. Jeden z nich dnes uverejňujeme. Hoci je to štúdia, ktorá na začínajúceho skladateľa kladie značné požiadavky, jej úroveň je sľubná. Riešiteľov najmä zaujme jednotiaci prvok v oboch hlavných variantoch. V riešení udajte nielen prvý ťah, ale aj pokračovania po jednotlivých obranách čierneho, a pošlite najneskôr do šiestich dní na adresu redakcie. Zo správnych riešení vyžrebujeme jedno alebo dve, ktoré odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 35 (D. Karkuš – b. Ka4, Vd1, Sa5, Jd6, Jd8, Pb2, b6, e3, e4, f6 – č. Kc5, Pb3, c7, e5, e6, f7 – mat 2. ťahom). Úloha je konštruovaná na tému biely na ťahu, lebo na každý ťah čierneho pred úvodníkom je pripravený mat. Čiernu hru vytvára iba pešiak c7 – 1...c:b6 2.Sb4 mat, 1...c6 2.J8b7 mat, 1... c:d6 2.Vc1 mat. Všetky maty sa po úvodníku 1.Vd3 zachovajú až na 1...c:d6 2.Vc3 mat, ktorý je zamenený, ale veľmi podobný. Obsahom úlohy je blokovanie troch polí čiernemu kráľovi.

Knižné ceny vyhrávajú: 1. Ján Gavalier, Štrba 22, 2. Jozef Srnanský, Biely Kríž 1, Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred