Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(14.10.1961)Skladba č. 38Inž. Ivan Tatranský, Bratislava

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (13-6)Kontrolná notácia: b. Kb1, Dg2, Vd8, Se5, Jc2 Jd7, Pa2, b3, b4, b5, f5, f6, h3 – č. Ke4, Jf3, Pa3, b2, b6, f7 – mat 2. ťahom.

Inž. I. Tatranský patrí medzi našich popredných skladateľov dvojťažiek. Na minuloročnej súťaži československých šachových rubrík, na ktorej sa tohto roku zúčastňujú aj originály uverejnené v Československom športe, získal II. cenu. V dnešnej svojej úlohe predvádza tzv. vzájomnú, alebo recipročnú zámenu matov. Všimnime si, že na všetky ťahy čierneho idú maty – 1...Kd3 2.Jc5 mat, 1...Kd5 2.D:f3 mat, 1...K:f5 2.Dg4 mat – ale hlavne to, aké maty idú na tie isté ťahy čierneho po úvodníku. Riešenie aj s variantmi pošlite do šiestich dní na adresu redakcie. Zo správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného alebo dvoch, ktorých odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 36 (V. Katreniak – b. Kd3, Dg6, Sb4, Jf7, Pc6 – č. Kd5, Je8, Pc7, e5, g7 – dvojťažka). Po úvodníku 1.Jd8 hrozia tri maty – 2.De4 mat, 2.De6 mat, 2.Df7 mat. Čierny má však k dispozícii iba tri obrany, ktorými vždy dva iné maty vylúči a dostane tretí: 1...e4+ 2.D:e4 mat, 1...Jd6 2.De6 mat, 1...Jf6 2.Df7 mat. Tejto téme hovoríme téma Fleck.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. Martin Kedro Trenčín, Stalingradská 15, 2. Ivan Kyjác, Mladá garda K-205, Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred