Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(28.10.1961)Skladba č. 40Ondrej Badzik, Lučivná

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (6-7)Kontrolná notácia: b. Kd1, Dg6, Vc2, Sg8, Jc4, Jh6 – č. Kf3, Vh4, Sc6, Sf2, Je1, Pd4, f4 – mat 2. ťahom.

Moderná tematika vo dvojťahových úlohách sa už dnes nezaobíde bez zdanlivých hier. V dnešnej úlohe zdanlivé, alebo tiež predúvodníkové hry, vytvára čierny strelec f2. Škodlivým motívom v oboch predúvodníkových variantoch je blokovanie poľa čiernemu kráľovi: 1...Se3 2.Je5 mat a 1...Sg3 2.D:c6 mat. Po úvodníku na tie isté obrany pôjdu iné maty, ale s využitím iného škodlivého motívu. V riešení udajte prvý ťah, t. j. úvodník a tematické varianty a pošlite na adresu redakcie do šiestich dní. Zo správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného alebo dvoch, ktorých odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 38 (inž. I. Tatranský – b. Kb1, Dg2, Vd8, Se5, Jc2, Jd7, Pa2, b3, b4, b5, f5, f6, h3 – č. Ke4, Jf3, Pa3, b2, b6, f7 – dvojťažka). 1.Sc3 tempo! Po 1...K:f5 nasleduje 2.Dg4 mat. Zaujímavé sú však druhé dva varianty – 1...Kd3 2.D:f3 mat a 1...Kd5 2.Jc5 mat. Pred úvodníkom totiž na tieto ťahy vychádzajú maty v obrátenom poradí – 1...Kd3 2.Jc5 mat a 1...Kd5 2.D:f3 mat. Témou úlohy je teda recipročná zámena matov.

Knižné odmeny vyhrávajú riešitelia: Karol Mlynka, Kozárovce č. 629, okr. Levice a Eugen Fábry, Rožňava, Šafárikova 22.


Vzad <<  >> Vpred