Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(11.11.1961)Skladba č. 42A. S. Kakovin, SSSR

Originál pre Čs. šport

Biely vyhrá (4-4)Kontrolná notácia: b. Kd1, Ve4, Se7, Jc2 – č. Kf3, Vb6, Se1, Pd3 – biely vyhrá.

Po prvý raz vítame v našej rubrike predstaviteľa sovietskej problémovej školy, ktorá patrí bezo sporu k najlepším na svete. Vynikajúce práce Kaspariana, Gurviča a iných to iba potvrdzujú. Kakovinova štúdia patrí k typu – figúrový boj. Pri riešení nezabudnite, že v štúdiách, na rozdiel od úloh, je šachovanie čierneho kráľa v prvom ťahu celkom bežným javom. Riešenie zašlite na adresu redakcie do šiestich dní a udajte v ňom varianty až po postavenie s jasnou výhrou bieleho. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 40 (O. Badzik – b. Kd1, Dg6, Vc2, Sg8, Jc4, Jh6 – č. Kf3, Vh4, Sc6, Sf2, Je1, Pd4, f4 – mat 2. ťahom). 1.Jf5! s hrozbou 2.Jd2 mat. Tematické obrany vznikajú po ťahoch Sf2 – 1...Sg3 2.J:d4 mat a 1...Se3 2.J:h4 mat, vždy s využitím zrušenia krytia poľa d4, resp. h4. Ťahy 1...Sg3 a 1...Se3 pred úvodníkom tieto polia blokujú a vychádzajú po nich iné maty (2.D:c6 a 2.Je5 mat). Proti hrozbe je ešte ďalšia obrana 1...Vg4 s matom 2.D:c6, ktorý pred úvodníkom prišiel po 1...Sg3. Obsahom úlohy je teda zámena dvoch matov a zámena jednej obrany.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. inž. K. Rybka, Vozová 6, Praha 2, 2. Ivan Garaj, Mudroňova 68, Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred