Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(25.11.1961)Skladba č. 44V. Ťavlovskij, SSSR

Originál pre Čs. šport

Biely remizuje (4-5)Kontrolná notácia: b. Kd1, Se2, Ja1, Pf2 – č. Ka5, Sd4, Sd7, Jh3, Pd3 – remíza.

Dnes sa našim čitateľom predstavuje ďalší predstaviteľ sovietskeho problémového šachu a opäť štúdiou. Nájsť prvý ťah nie je ani natoľko ťažké, lebo biely má napadnuté dve figúry. Obťažnejšie bude udať ďalšie pokračovanie vedúce k remíze. Netreba zabúdať ani na to, že silné ťahy má k dispozícii aj čierny. Riešenie pošlite do šiestich dní na adresu redakcie. Zo správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného alebo dvoch, ktorých odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 42 (A. S. Kakovin – b. Kd1, Ve4, Se7, Jc2 – č. Kf3, Vb6, Se1, Pd3 – biely vyhrá). 1.Ve3+ Kf2 2.Je1 Vb1+ (Zlé by bolo 2...Ke3 pre 3.Sc5+ s ďalším 4.Sb6) 3.Kd2 Vb2+ 4.Kd3 (Pokračovanie 4.Kc3? nevedie po 4...d2! k cieľu) 4...Vb3+ 5.Kd2 Ve3 6.Sh4+! (Po 6.Sc5+? Kf1 7.Se3 je pat.) 6...Vg3 7.Kd1 a biely vyhrá.

Knižnú odmenu vyhráva: Miroslav Urbanec, VZ Smrekovica pri Ružomberku.


Vzad <<  >> Vpred