Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(9.12.1961)Skladba č. 46Andrej Spóner, Tatranská Lomnica

1902

Mat 3. ťahom (11-7)Kontrolná notácia: b. Kb5, Dh5, Va8, Vh4, Sa3, Jb2, Pc6, e6, f2, f4, g6 – č. Ke4, Sd6, Pc7, d5, f3, f6, g7 – trojťažka.

A. Spóner patrí medzi prvých slovenských problémistov. V jeho tempovke nájdete predĺženú obranu čierneho strelca, vo dvoch variantoch zakončenú čistým matom. Hoci na prvý pohľad je zrejmé, ktorá figúra prevedie úvodník, nebude ľahké ju postaviť na správne pole. Riešenie pošlite do šiestich dní na adresu redakcie. Zo správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného alebo dvoch, ktorých odmeníme knihou.

Ako správne poukázali niektorí riešitelia, boli problémy č. 37 (Š. Gross) a č. 40 (O. Badzik) nekorektné, v oboch prípadoch pre vedľajšie riešenie. V č. 37 popri autorovej intencii 1.Jg8 vychádza aj 1.Jh5, podobne v č. 40 povedľa 1.Jf5 aj 1.Je5+.

Riešenie úlohy č. 44 (V. Ťavlovskij – b. Kd1, Se2, Ja1, Pf2 – č. Ka5, Sd4, Sd7, Jh3, Pd3 – remíza): 1.Jb3+ Kb4 2.J:d4 Kc3 3.S:d3! (Pokračovanie 3.Jf3? Sg4 4.Jd4 (4.Jg1 d2!) Kd4 5.Sg4 Jf2 vedie k výhre čierneho.) 3...K:d3 (Teraz sa zdá, že bieleho už nič nezachráni, lebo stratí ešte aj jazdca) 4.Je2! Sg4 5.f3 S:f3 6.Ke1! S:e2 a boj sa skončil čistým patom. Problém ani jeden z riešiteľov správne nerozriešil.


Vzad <<  >> Vpred