Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(22.12.1961)Skladba č. 48Peter Kniška, Žilina

Originál pre Čs. šport

Prvotina

Mat 2. ťahom (9-6)Kontrolná notácia: b. Kh3, Da7, Sc7, Sd5, Je2, Jf2, Pd3, e4, g5 – č. Ke5, Da3, Sb6, Jb7, Jh6, Pd6 – mat 2. ťahom.

Autor dnešnej úlohy patrí medzi stálych riešiteľov našej problémovej rubriky. Tohto roku sa dožil osemdesiatich rokov a pri tejto príležitosti zložil aj svoju prvú úlohu. Okrem iného v nej nájdete otváranie pôsobnosti bielej dáme. Autorovi želáme ešte veľa zdravia a veľa chuti do skladania ďalších problémov. Riešenie dnešnej dvojťažky pošlite najneskôr do šiestich dní na adresu redakcie. Zo správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného alebo dvoch, ktorých odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 46 (A. Spóner – b. Kb5, Dh5, Va8, Vh4, Sa3, Jb2, Pc6, e6, f2, f4, g6 – č. Ke4, Sd6, Pc7, d5, f3, f6, g7 – mat 3. ťahom). 1.Vf8! tempo. Hlavné varianty vznikajú po ťahoch čierneho strelca: 1...Sf8 2.f5 Ke5 3. Jd3 mat, 1...Sa3 (predĺžená obrana) 2.De5 fe 3.f5 mat, 1...Sf4 (ďalšia predĺžená obrana) 2.Kc5 d4 3.Dd5 mat.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. František Žemlička, Tyršova 558, Lipník n/Beč., 2. Jozef Srnanský, Biely Kríž 1, Bratislava.


Upozornenie našim riešiteľom

Pretože pri doterajšom spôsobe odmeňovania riešiteľov záležalo väčšmi na náhode ako na vytrvalosti riešiteľa, rozhodli sme sa počínajúc 1. januárom 1962 zaviesť nový systém, a to podľa týchto zásad:

1. Riešiteľská súťaž bude štvrťročná, takže získaná odmena bude zaslúženejšia.

2. Odmenení budú koncom každého štvrťroku štyria riešitelia, ktorí boli prví v poradí čo do bodov dosiahnutých za uplynulý štvrťrok, a to hodnotnejšími cenami.

3. O poradí rozhoduje počet bodov, ktoré sa dajú získať za správne udanie hlavného riešenia (toľko bodov, koľko má úloha ťahov), za uvedenie vedľajšieho riešenia (toľko bodov ako za hlavné), prípadne za uvedenie neriešiteľnosti alebo duálu v tematickom variante (v oboch prípadoch po 1 b.).

4. Po skončení štvrťroku bude poradie všetkých riešiteľov uverejnené v rubrike Šachový problém.

5. Riešenie treba zaslať redakcii ako doteraz vždy do šiestich dní po uverejnení problému. Správne riešenie budeme uverejňovať ako doteraz štrnásťdenne.


Vzad <<  >> Vpred