Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(16.12.1961)Skladba č. 47Vojtech Katreniak, Bratislava

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (7-8)Kontrolná notácia: b. Kc1, Df1, Va4, Vf8, Sb6, Sb7, Jd3 – č. Ke3, Dh7, Sd6, Sf5, Jc5, Je4, Ph3, h5 – dvojťažka.

V čom spočíva hlavná myšlienka dnešnej úlohy? Biely po úvodníku bude hroziť matom, proti čomu sa čierny bráni jazdcom e4 alebo strelcom f5. V oboch prípadoch však otvorí pôsobnosť bielych diaľkových figúr na polia f4 a f3. Ako tento škodlivý motív obrany využije biely? Riešenie pošlite najneskôr do šiestich dní na adresu redakcie. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov vyžrebujeme a odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 45 (L. Bata – b. Kf8, Dc1, Ve8, Vh4, Sd4, Sd5, Jf7, Jh7, Pd3, g2, g5 – č. Kf5, Db1, Vb4, Ve2, Sa6, Sh2, Pb3, b7, c5, d2, e6, g6, g7 – mat 2. ťahom) 1.Se5! s hrozbou 2.S:e6 mat. V tematických obranách sa teraz ukážu rôzne škodlivé motívy – 1...V:e5 2.Jd6 mat (blokovanie), 1...e:d5 2.Jd6 mat (otvorenie línie), 1...Sc4 2.g4 mat (prerušenie vlastnej línie), 1...Vb6 2.g4 mat (odlákanie). Predúvodníkové varianty, ktoré sa s variantmi v riešení tematicky dopĺňajú, boli uverejnené spolu s úlohou.

Knižné odmeny vyhrávajú riešitelia: 1. E. Pristaš, Poľná 21, Bratislava, 2. Alois Patacsi, Kafkova 15, Ostrava I.


Vzad <<  >> Vpred