Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(2.12.1961)Skladba č. 45Lörinc Bata, Maďarská ľud. republika

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (11-13)Kontrolná notácia: b. Kf8, Dc1, Ve8, Vh4, Sd4, Sd5, Jf7, Jh7, Pd3, g2, g5 – č. Kf5, Db1, Vb4, Ve2, Sa6, Sh2, Pb3, b7, c5, d2, e6, g6, g7 – dvojťažka.

V dnešnej rubrike vítame po prvýkrát aj problémistu zo susedného Maďarska, a to úlohou, v ktorej si môžeme ozrejmiť, čo sú to škodlivé motívy. V predúvodníkových hrách 1...Sf4 a 1...d1 nasleduje vždy 2.g4 mat, ale vždy s využitím iného škodlivého motívu. Po 1...Sf4 škodlivým motívom je skryté blokovanie a po 1...d1 otvorenie pôsobnosti bielej figúre. Podobne je tomu aj v druhom páre predúvodníkových hier – po 1...Sd6+ a 1...Ve5 nasleduje vždy 2.J:d6 mat, ale škodlivým motívom v prvom prípade je prilákanie, v druhom prerušenie pôsobnosti vlastnej figúre. Riešenie pošlite do šiestich dní na adresu redakcie, jedného alebo dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 43 (J. Hýroš – b. Ka1, Dh1, Vd2, Sa6, Je1, Jf7, Pb2, e5, f2, g3, g4 – č. Ke4, Vb5, Sd6, Jh2, Pa4, b6, e2, e6, f3, f4 – mat 2. ťahom.) 1.Jc2! hrozí 2.Vd4 mat, 1...Vd5 2.V:e2 mat, 1...Sc5 2.Sb7 mat, 1...S:e5 2.Jg5 mat, 1...J:g4 2.Dh7 mat, 1...e1D+ 2.D:e1 mat.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. Aurel Petrášek, Nitra – Zobor, 2. Ján Bakalár I. D. M., ul. ČA 98, Ružomberok.


Vzad <<  >> Vpred