Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(18.11.1961)Skladba č. 43Juraj Hýroš, Ružomberok

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (11-10)Kontrolná notácia: b. Ka1, Dh1, Vd2, Sa6, Je1, Jf7, Pb2, e5, f2, g3, g4 – č. Ke4, Vb5, Sd6, Jh2, Pa4, b6, e2, e6, f3, f4 – dvojťažka.

Dvojťažky môžu byť konštruované buď na tempo, alebo na hrozbu. V tempovke vznikajú varianty po každom ťahu čierneho, ale v úlohách, kde je hrozba, iba po ťahoch, ktoré hrozbu znemožňujú. Každý takýto ťah, ktorému hovoríme obrana, má však aj svoj škodlivý motív, ktorý biely využije v novom mate. Škodlivé motívy bývajú rôzne, v dnešnej úlohe nájdete niektoré z nich – blokovanie, otvorenie línie bielej figúre a prerušenie línie vlastnej figúre. Riešenie pošlite do šiestich dní na adresu redakcie. Zo správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného alebo dvoch, ktorých odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 41 (K. Mlynka – b. Ke1, Dh3, Va4, Sa3, Sg8, Jb4, Jh7, Pd2, g3 – č. Ke4, Ve8, Jg6, Pb5, d7, e2, g5 – mat 2. ťahom). 1.g4! Biely zamení jedno z voľných polí a hrozí matom 2.De3 mat. Varianty vznikajú po ťahoch čierneho kráľa – 1...Kf4 2.Jd3 mat, 1...Kd4 2.Jc6 mat. V autorovi vyrastá problémovému šachu nadaný skladateľ.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. Valentín Oravec, Lozorno 187, Bratislava-vidiek, 2. Bohumír Štefek, Ostrava – Hulvárky, Varšavská č. 15.


Vzad <<  >> Vpred