Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(4.11.1961)Skladba č. 41Karol Mlynka, Kozárovce

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (9-7)Kontrolná notácia: b. Ke1, Dh3, Va4, Sa3, Sg8, Jb4, Jh7, Pd2, g3 – č. Ke4, Ve8, Jg6, Pb5, d7, e2, g5 – mat 2. ťahom.

Prvou vecou, ktorú si riešiteľ pri riešení každej dvojťažky všimne, je počet voľných polí okolo čierneho kráľa. Čím ich je viac, tým je pozícia vzdušnejšia a estetickejšia. V dnešnej úlohe mladého slovenského autora má čierny kráľ voľné dokonca tri ústupové polia. Pri riešení si všimnite batériové maty a pošlite ho spolu s udaním variantov na adresu redakcie do šiestich dní. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov vyžrebujeme a odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 39 (E. Kaďourek – b. Kc7, Jb7, Jf4, Pa2, b3, c2, c4, d2 – č. Kd4, Db1, Jh4, Jh5, Sd1, Pa3, a5, b2, f5, f6, g7 – trojťažka). 1.Jc5! hrozí 2.Jfe6+ Ke5 3.d4 mat. Jednotlivé varianty vedú vždy k čistému matu, t.j. takému, v ktorom každé pole v matovej sieti je čiernemu kráľovi neprístupné z jediného dôvodu. 1...K:c5 2.Je6+ Kb4 3.c3 mat, 1...Ke5 2.Jfd3+ Kd4 3.c3 mat, 1...J:f4 2.c3+ Ke5 3.d4 mat (s blokovaním poľa f4), 1...Jf3 2.c3+ Ke5 3.Jg6 mat (s využitím zrušenia krytia poľa g6). Okrem toho, že všetky maty sú čisté, sú aj ekonomické, t.j. také, na ktorých sú zúčastnené všetky biele figúry. Čistým matom, ktoré vytvárajú geometricky podobné obrazce, hovoríme echové.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. Miroslav Urbanec. Smrekovica pri Ružomberku, 2. Anton Kniebügl, Štiavnické Bane, p. B. Štiavnica. (ČŠ)


Vzad <<  >> Vpred