Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(21.10.1961)Skladba č. 39Eduard Kaďourek, Přerov

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (8-11)Kontrolná notácia: b. Kc7, Jb7, Jf4, Pa2, b3, c2, c4, d2 – č. Kd4, Db1, Jh4, Jh5, Sd1, Pa3, a5, b2, f5, f6, g7 – trojťažka.

Čisté a ekonomické maty sú ešte stále obľúbeným námetom pre tvorbu niektorých autorov. V dnešnom originále, ktorý je komponovaný v duchu českej školy, čistými a ekonomickými matmi sú zakončené štyri varianty. V riešení udajte prvý ťah bieleho, hrozbu a tematické varianty a pošlite najneskôr do šiestich dní na adresu redakcie. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov vyžrebujeme a odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 37 (Š. Gross – b. Kb4, Jf6, Ph7, g5, d5 – č. Kd6, Jg6, Pa6, b5 – biely vyhrá). 1.Jg8! Tým biely prestal kryť Pd5 s úmyslom po 1...Kd5 obetovať jazdca 2.Je7+! s výhrou. Táto obeť je hlavným obsahom štúdie a vyskytuje sa aj v druhom variante 1...Jh8 2.Kc3 Kd7 3.Jh6 Ke7 4.d6+ Kd6 5.Jf7+ a biely jazdec sa znovu obetuje, tentoraz ale na inom poli, ale s tým istým úmyslom. Že aj ostatné varianty vedú k výhre, o tom sa riešitelia presvedčili iste sami.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. Jozef Žatko, Chynorany 610, okr. Topoľčany, 2. Ivan Garaj, Bratislava, Mudroňova 60.


Vzad <<  >> Vpred