Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(30.12.1961)Skladba č. 49Ondrej Trnavský, Detva

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (8-8)Kontrolná notácia: b. Kg4, Vc8, Sb2, Se6, Jb5, Jd5, Pc2, e3 – č. Ke4, Vd8, Vd1, Se1, Jb8, Pc4, e5, g5 – dvojťažka.

Dnešnou úlohou želáme všetkým našim čitateľom všetko najlepšie do nového roku. V budúcej rubrike otvoríme svoju štvrťročnú riešiteľskú súťaž o ceny, ako sme to oznámili v čísle 252 z 22. decembra t.r. Riešenie dnešnej dvojťažky pošlite na adresu redakcie do šiestich dní. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov vyžrebujeme a odmeníme knihou. Pri riešení si všimnite rôzne škodlivé motívy, z ktorých najviac zaujme vzájomné prerušovanie pôsobnosti veže a strelca, tzv. téma Grimshaw.

Riešenie úlohy č. 47 (V. Katreniak – b. Kc1, Df1, Va4, Vf8, Sb6, Sb7, Jd3 – č. Ke3, Dh7, Sd6, Sf5, Jc5, Je4, Ph3, h5 – mat 2. ťahom). 1.Jb2! hrozí 2.Jd1 mat. Proti hrozbe má čierny tri tematické obrany – 1...Jc3, 1...Jf2 a 1...Sg4. Každou z nich však otvorí pôsobnosť bielym figúram k poliam f3 a f4. Škodlivý motív je teda rovnaký a predsa vyjdú vždy iné maty – 2.Df3, 2.De1 a 2.Dd3 mat.

Knižné odmeny vyhrávajú riešitelia: Jozef Moravčík, Bratislava, Hroboňova 4, Šv. domky 23; Jozef Sidor, Černová, Ružomberok 2.


Vzad <<  >> Vpred