Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(13.1.1962)Skladba č. 51Dr. Gejza Kálniczky, Košice

Časopis československých šachistů 1919

Mat 3. ťahom (9–7)Kontrolná notácia: b. Kh7, Dg2, Ve4, Se7, Ja4, Pa3, a5, b5, c6 – č. Kd5, Vc2, Ja7, Pa6, c3, c7, f4 – mat 3. ťahom.

Druhý problém do štvrťročnej riešiteľskej súťaže nie je na varianty príliš bohatý. Kto však nájde riešenie a hlavný variant, bude okrem troch bodov odmenený aj estetickým zážitkom. V úlohe sú aj dva maty končiace čisto, takže si prídu na svoje aj prívrženci tohto úlohového smeru. Autor patril svojho času medzi popredných slovenských skladateľov a spolu s Ivanom Fričom, Štefanom Chrenkom a ďalšími snažil sa o propagáciu a rozvoj problémového šachu na Slovensku.

Riešenie dnešnej úlohy pošlite na adresu redakcie do šiestich dní.

Riešenie úlohy č. 49 (O. Trnavský – b. Kg4, Vc8, Jb5, Jd5, Sb2, Se6, Pc2, e3 – č. Ke4, Vd1, Vd8, Jb8, Se1, Pc4, e5, g5 – mat 2. ťahom) 1.Sc1! hrozí 2.Jf6 mat. Varianty 1...Vd2 2.Jbc3 mat a 1...Sd2 2.V:c4 mat tvoria tému Grimshaw (vzájomné prerušenie pôsobnosti veže a strelca) a druhé dva varianty 1...V1:d5 2.Sf5 mat blokovanie, resp. 1...Jd7 2.Jd6 mat prerušenie.

Posledné knižné odmeny za rok 1961 vyhrávajú riešitelia: Jozef Moravčík, Bratislava, Hroboňova 4, ŠD 23; Karol Olejnik, Rybárpole, Novoveská 4/9.


Vzad <<  >> Vpred