Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(20.1.1962)Skladba č. 52Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Práca 1956 (761)

Mat 2. ťahom (12–7)Kontrolná notácia: b. Kh1, De1, Vc1, Vh6, Sa7, Sg2, Jg4, Jf8, Pd6, d7, f3, f5 – č. Kd5, Dg8, Sc4, Sf6, Jc5, Pc6, g7 – mat 2. ťahom.

Problémová komisia medzinárodnej šachovej federácie FIDE vydala nedávno I. Album FIDE, v ktorom sú vybrané najlepšie problémy skladateľov z celého sveta za roky 1956 až 58. Československí skladatelia spolu so sovietskymi majú v ňom uverejnených najviac problémov. Na tomto úspechu sa podieľajú aj štyria slovenskí autori Pituk, Formánek, Lačný a Kozinka. Jednu z Pitukových úloh uverejnených v I. Albume FIDE zaraďujeme do štvrťročnej riešiteľskej súťaže. V predúvodníkových hrách 1...Kd4 a 1...K:d6 nasledujú maty s väzbou čiernej figúry. Ako to bude v riešení?

Riešenie pošlite do šiestich dni na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 50 (L. Salai sr. – b. Kf5, De3, Vd2, Vh5, Je4, Je8, Sh3, Pb4, b5, e6, f6, g6 – č. Kd5, Vd4, Sd3, Sg3, Jb8, Pc3, c4, e7 – mat 2. ťahom). Autor zamýšľal 1.Kg5 s hrozbou 2.J:c3 mat, a variantami 1...S:e4 2.D:d4 mat, 1...e:f6+ 2.J4:f6 mat, 1...Sh4+ 2.K:h4 mat, čo by s predúvodníkovým obsahom vytváralo zámenu troch matov. Úloha má ale vedľajšie riešenie 1.Kg4+. Za udanie hlavného i vedľajšieho riešenia počítame dva body, spolu teda štyri body.


Vzad <<  >> Vpred