Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(3.2.1962)Skladba č. 54Jan Hartong, Holandsko

I. cena

110. tematický turnaj Probleemblad 1961

Mat 2. ťahom (11–7)Kontrolná notácia: b. Kh2, De1, Vb4, Vd1, Sa4, Sc5, Jc1, Jd6, Pa2, e4, g3 – č. Kc3, Ja3, Jb1, Pd2, e5, f4, g4 – mat 2. ťahom.

Okrem obyčajných skladateľských turnajov, na ktorých sa môže zúčastniť problém s ľubovoľnou témou, býva zvykom vypisovať aj tematické turnaje. Na týchto turnajoch sa môžu potom zúčastniť iba problémy, ktoré spĺňajú predom udanú tému. Takéto turnaje vypisuje každoročne aj KV ČSTV v Banskej Bystrici. Nedávno sa skončil už 110. tematický turnaj Holandského sväzu problémistov, v ktorom témou bola voľná zámena matov. Prvú cenu získal jeden z najlepších svetových skladateľov J. Hartong. Úloha je v pozícii biely na ťahu, lebo na každý ťah čierneho ide mat. Všimnite si najmä však, aké maty idú na ťahy 1...d:e1D a 1...d:e1J, aké bude riešenie a ako sa po ňom zmení obsah úlohy. Riešenie treba poslať na adresu redakcie do šiestich dní.

Riešenie problému č. 52 (A. Pituk – b. Kh1, De1, Vc1, Vh6, Sa7, Sg2, Jg4, Jf8, Pd6, d7, f3, f5 – č. Kd5, Dg8, Sc4, Sf6, Jc5, Pc6, g7 – mat 2. ťahom.) Škodlivým motívom v predúvodníkových variantoch 1...K:d6 2.De5 mat a 1...Kd4 2.De4 mat je väzba jednej čiernej figúry. V riešení po 1.Db4! s hrozbou 2.D:c5 mat je to už väzba dvoch figúr – 1...K:d6 2.d8D mat a 1...Kd4 2.Vd1 mat. Poradie vedúcich riešiteľov:

Aby sme informovali našich riešiteľov o stave súťaže, prinášame poradie najúspešnejších riešiteľov k 1. februáru. Riešitelia s maximálnym počtom bodov 9: Balušík, Bartišek, Bartóci, Borecki, Čollák, Fulla, Garaj, Kováč, Liška, Mačkay, Makovník, Mikuš, Mlynka, Moravčik, inž. Rybka, Trnavský, Urbanec, Zábojník, inž. Zalčík. O dva body menej má ďalších 10 riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred