Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(24.2.1962)Skladba č. 56Alfreds Dombrovskis, SSSR

I. cena

Probleemblad 1958

Mat 2. ťahom (7–8)Kontrolná notácia: b. Ke5, Da4, Ve4, Sh6, Jc2, Jh5, Pb4 – č. Kd3, Df1, Se1, Je8, Pa6, b6, c3, f2 – mat 2. ťahom. V dnešnej dvojťažke si všimnite na čom viaznu tematické pokusy 1.Sc1? a 1.Jg3?, ako to bude súvisieť s riešením, ktoré pošlite na adresu redakcie do šiestich dní.

V každej šachovej úlohe má byť cesta k splneniu podmienky uvedenej pod diagramom jednoznačná. Úloha má mať teda iba jedno riešenie, ktoré jej autor určil pri svojej tvorbe. Niekedy sa však stáva, že v pozícii je ešte jeden ťah, ktorý rieši úlohu. Každý takýto prvý ťah sa nazýva vedľajším riešením. Jednoznačnosť riešenia sa vzťahuje aj na ďalšie ťahy, prípadné dvojité pokračovanie na tú istú obranu čierneho označujeme ako duál. Treba ale rozlíšiť duál v tematickom variante, ktorý je škodlivý, a duál vo variante vedľajšom, ktorý nevadí. Tematický variant je ten, ktorý s ostatnými vytvára vnútornú súvislosť, podieľa sa na konštrukcii témy a pre ktorý vlastne autor úlohu zložil. Ak sa podmienka pod diagramom nedá splniť, úloha je neriešiteľná. Vedľajšie riešenie, duály a neriešiteľnosť obyčajne ničia hodnotu úlohy. Je však dôležité všímať si ich v riešiteľských súťažiach, lebo za ich objavenie sa získavajú veľmi cenné body.

Riešenie problému č. 54 (J. Hartong – b. Kh2, De1, Vb4, Vd1, Sa4, Sc5, Jc1, Jd6, Pa2, e4, g3 – č. Kc3, Ja3, Jb1, Pd2, e5, f4, g4 – dvojťažka) 1.Df2! tempo s variantami po 1...d:c1D a 1...d:c1J.


Vzad <<  >> Vpred