Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(27.1.1962)Skladba č. 53Eduard Livšic, SSSR

1. čestné uznanie

Memoriál M. Havla 1960-61

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Ka2, Dg3, Vf2, Se8, Jc6, Pd5, f5 – č. Kf6, Dh7, Vh5, Sg7, Ph6 – mat 2. ťahom.

K ucteniu pamiatky významného československého problémistu Miroslava Havla vypísala šachová sekcia ČSTV skladateľskú súťaž v piatich oddeleniach. Súťaž dvojťažiek vyhral Levinson (SSSR), trojťažiek Fröberg (Švédsko), viacťažiek F. Richter (ČSSR), štúdií a pomocných matov V. Pachman (ČSSR). Zo súťaže dvojťažiek predkladáme na riešenie skladbu sovietskeho problémistu E. Livšica, ktorá obsahuje zámenu dvoch matov. Predúvodníkové varianty vznikajú po väzbe na f5 – 1...D:f5 2.Dg6 mat a 1...V:f5 2.Dh4 mat. Ako sa zmení obsah v riešení? Riešenie pošlite na adresu redakcie do šiestich dní.

Riešenie problému č. 51 (Dr. G. Kálniczky – b. Kh7, Dg2, Ve4, Se7, Ja4, Pa3, a5, b5, c6 – č. Kd5, Vc2, Ja7, Pa6, c3, c7, f4 – mat 3. ťahom). 1.Sf6! hrozí 2.Ve5+. Hlavné varianty vznikajú po obranách vežou 1...Vd2 2.Dh3! K:e4 3.J:c3 mat, 2...Vd4 3.De6 mat, 1...V:g2 2.J:c3+ Kd6 3.Se7 mat. Oba varianty sa končia čistým matom, ale najviac zaujme krásny tichý druhý ťah v prvom variante. Za správne riešenie bolo nožné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred