Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(6.1.1962)Skladba č. 50Ladislav Salai sr., Detva

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (12–8)Kontrolná notácia: č. 50: b. Kf5, De3, Vd2, Vh5, Je4, Je8, Sh3, Pb4, b5, e6, f6, g6 – č. Kd5, Vd4, Sd3, Sg3, Jb8, Pc3, c4, e7 – mat 2. ťahom.

V dnešnej rubrike otvárame novú riešiteľskú štvrťročnú súťaž o ceny. Do súťaže budú patriť problémy uverejnené v tejto rubrike do konca marca a odmenení budú štyria riešitelia s najväčším počtom bodov. Body možno získať za každý správne rozriešený problém, za udanie vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti a duálov v tematických variantoch. Podmienky súťaže sme uverejnili v č. 252 Čs. športu dňa 22. decembra 1961. Poradie riešiteľov bude uverejňované počas súťaže a po jej skončení. Všetkým riešiteľom želáme do novej súťaže veľa úspechov. Riešenie dnešnej úlohy pošlite na adresu redakcie do šiestich dní.

Riešenie úlohy č. 48 (P. Kniška – b. Kh3, Da7, Sc7, Sd5, Je2, Jf2, Pd3, e4, g5 – č. Ke5, Da3, Sb6, Jb7, Jh6, Pd6 – mat 2. ťahom). Úvodník 1.Sd8! s hrozbou 2.Sf6 mat a varianty 1...S:d8 2.Dd4 mat, 1...J:d8 2.Dg7 mat, 1...D:d3+ 2.J:d3 mat a 1...Jg8 2.Jg4 mat vytvárajú z tejto prvotiny sľubný začiatok.

Pretože redakcia nedostala ani jedno správne riešenie úlohy č. 48, vyžrebovanie odmien odpadlo.


Vzad <<  >> Vpred