Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(30.9.1961)Skladba č. 36Vojtech Katreniak, Bratislava

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (5-5)Kontrolná notácia: b. Kd3, Dg6, Sb4, Jf7, Pc6 – č. Kd5, Je8, Pc7, e5, g7 – dvojťažka.

Originály pre Okružnú súťaž československých šachových rubrík pomaly pribúdajú, čo svedčí o tom, že naša rubrika si našla cestu nielen k riešiteľom, ale aj k skladateľom šachových problémov. V. Katreniak predvádza vo svojej úlohe tému Fleck. V tejto téme, ktorá má svoje meno podľa súčasného vynikajúceho maďarského skladateľa, po úvodníku hrozí viac matov, ktoré striedavo, až na jeden, vylúči čierny v obranách. Riešenie treba poslať na adresu redakcie do šiestich dní. Jedného alebo dvoch riešiteľov vylosujeme a odmeníme.

Riešenie úlohy č. 34 (L. Polaček – b. Ka8, Db1, Sg1, Jc6, Pe5 – č. Kd5, Pc4, c5, e6, g3 – mat 2. ťahom). Celý obsah úlohy vytvára čierny pešiak g3, ktorý v obrane otvára dve uhlopriečky bielym diaľkovým figúram, čo sa využije v mate. Úvodník 1.Sh2 tempo, a varianty 1...g2 2.Je7 mat, 1...g:h2 2.Dh1 mat a 1...K:c6 2.Db7 mat robia z úlohy ucelené dielko.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. Jaroslav Sopuch, Konventná 7, Bratislava, 2. Vincent Prokop, Šarišské Lúky 41, okr. Prešov.


Vzad <<  >> Vpred