Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(20.5.1961)Skladba č. 18Július Pál, Bratislava

Práca 1952 (424v)

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: č. 18: b. Kh5, Df4, Vc8, Sb8, Sd7, Jd1, Pf5, č. Kd5, Ve7, Sg7, Pa5, b5 – mat 2. ťahom.

Úlohy s témou biely na ťahu, ktoré sme si predviedli v minulých rubrikách, boli základom pre vznik modernej dvojťahovej úlohy, ktorá narába so zámenou matov. Skladateľ v snahe obohatiť obsah úlohy, jej hlavné jadro nevložil iba do úvodníka a toho, čo nasleduje po ňom, ale aj do tzv. predúvodníkových hier. Ide tu o to, že na určité ťahy čierneho pred úvodníkom idú určité maty, ale tie isté ťahy čierneho po úvodníku sa ukážu obranami proti hrozbe a vyjdú po nich iné maty. Tak je definovaná zámena matov. Dnešná úloha obsahuje zámenu dvoch matov. V riešení udajte prvý ťah s matovými pokračovaniami po rôznych obranách proti hrozbe a tiež maty, ktoré vychádzajú na tie isté obrany čierneho pred prvým ťahom. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov, ktorí do 6 dní pošlú riešenie do redakcie, odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 16 (L. Salai sr. – b. Kf4, Dc2, Jd8, Pd4, g6, g4, č. Kh6, Pd5, e4, g7, h7 – dvojťažka): Maty viditeľné pred úvodníkom: 1...h:g6 2.Dh2 mat, 1...Kg6 2.Dc6 mat, sa po 1.Db1! zamenia za iné – 1...h:g6 2.Dh1 mat a 1...Kg6 2.Db6 mat.

Ako výherci knižných odmien boli vyžrebovaní: Rudolf Švábik, Ľubochňa č. 162 a Pavol Beňo, Matúškovo č. 40, okr. Galanta.


Vzad <<  >> Vpred