Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(29.4.1961)Skladba č. 15Ján Kozinka, Modranka

Smena 1960 (69)

Mat 3. ťahom (5–4)Kontrolná notácia: č. 15: b. Kb1, Vb7, Jc4, Pc2, d3, č. Ka4, Sh8, Pa5, b2 – mat 3. ťahom.

Základnou požiadavkou českej úlohovej školy sú čisté a ekonomické maty aspoň v troch variantoch. Ale čistým matom môže byť zakončená aj skladba iného smeru, než je česká škola. Dokladom toho je dnešná úloha mladého slovenského skladateľa, komponovaná v logickom duchu. V čom spočíva logičnosť tejto úlohy? Na to príde iste každý sám, keď sa presvedčí, prečo viazne tematický pokus 1.Vb3? a čo je vlastné riešenie. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov, ktorí do šiestich dní pošlú riešenie na adresu redakcie, odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 13 (Bosík – b. Kg8, Da8, Sb4, Je5, Pe2, g4, č. Kd4, Sf6, Pb5, e3 – trojťažka): 1.Df3 tempo. Čierny má k dispozícii tri pokračovania: 1...S~ 2.Jc6 Kc4 3.Df7 mat, 1...Se5 (predĺžená obrana) 2.Dc6 S~ 3.Sc3 mat, 1...Ke5 2.Sc5 S~ 3.Df5 mat. Všetky tri varianty sú zakončené čistými a ekonomickými matmi. Z toho vidno, že ekonomický mat je taký, na ktorého tvorbe sa zúčastňuje každá biela figúra mimo kráľa a pešiakov.

Knižnú odmenu vyhráva riešiteľ Mikuláš Čollák, študent, Michalovce, Pribinova 5.


Vzad <<  >> Vpred