Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 7. 1991)


Problém č. 741

R. Beugelsdijk

I. cena

Probleemblad 1982

Pomocný mat 2. ťahom, 4 riešeniaKontrolná notácia: b. Kh1 Db1 Ja5 Pa2 g4 (5), č. Kd4 Jc6 Pa3 d5 e2 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho. Jednotlivé riešenia: I. 1.Kc5 Db3 2.d4 Jb7 mat, II. 1.Ke5 Jb7 2.d4 Df5 mat, III. 1.Ke3 Df5 2.d4 Jc4 mat, IV. 1.Kc3 Jc4 2.d4 Db3 mat. Obsah je zjednotený pohybom čierneho kráľa (téma hviezdy) a stratégiou ťahu pešiaka (blokovanie poľa). Esteticky pôsobia aj tri modelové maty, bohužiaľ, pre štvrtý to neplatí (lebo pole b2 je napadnuté dvakrát).

Dnes posledný raz sa vraciame k témam zápasu Lotyšsko – Slovensko holandským pomocným matom, v ktorom je cyklické striedanie prvých a druhých ťahov bieleho spracované mimoriadne ekonomicky.

Ako príklady tém zápasu sme uverejnili po tri dvojťažky, trojťažky a pomocné maty, ale na tému mnohoťažiek sme napriek úsiliu našli len jeden vzor (aj to bez povinného modelového matu). Keď píšeme tieto riadky, zápas ešte nie je uzavretý, ale predsa môžeme konštatovať, že naši autori opäť dokázali svoje kvality. Pre každé oddelenie máme k dispozícii štvoricu skladieb veľmi dobrej úrovne a domnievame sa, že celkové skóre by mohlo vyznieť v náš prospech. O výsledku, ktorý bude známy asi v jesenných mesiacoch tohto roku, budeme našich čitateľov podrobne informovať. – V ďalších rubrikách sa vrátime k seriálu o úspechoch slovenských šachových skladateľov.


Vzad <<  >> Vpred