Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(22.7.2000)


Skladba č. 46W. J. Bairdová

Illust. Sporting & Dramatic News 1902

Mat 2. ťahom (4–4)Počítače dnes prenikajú do všetkých oblastí ľudskej činnosti, kompozičný šach nevynímajúc. Špeciálne programy umožňujú riešiť takmer všetky druhy skladieb, a to zväčša veľmi rýchlo a dokonale. A práve pre túto vlastnosť sú vynikajúcou pomôckou skladateľov, ktorí kedysi strácali veľa času hľadaním nekorektnosti (napríklad vedľajších riešení). Postup vyzerá asi takto: autor si vytýči tému, skúša rozličné možnosti, a keď je už blízko cieľa, začína využívať počítač. Prípadné nekorektnosti odstraňuje zmenami pozície (premiestňovaním, pridávaním a výnimočne aj odstraňovaním materiálu), až nakoniec dospeje k optimálnej pozícii. Známe sú aj prípady, keď počítač našiel významné varianty alebo iné zložky obsahu (napríklad zdanlivé hry, druhé tematické riešenia alebo v dnešnej dvojťažke zvodnosť 1.Jdc5?), s ktorými autor nerátal. Práca skladateľa s počítačom je takto zábavnejšia, lebo odstraňuje zdĺhavé trápenie pri dokončovaní skladby.

Kontrolná notácia: b. Kb2 Df3 Jb3 Jd3 (4), č. Kc4 Jf6 Pb5 d6 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 45 (Pongrácz): 1.Jd4! tempo, 1...K:d4(Kd5), Kf6, Kf4, Jf7~ 2.c:d6, Jg4, Jd3, D:d6 mat. Na tie časy veľmi moderná dvojťažka s krásnymi trojbatériovými matmi (keď pešiak odcláňa Va5, Sa7 aj Dc7). „Navyše“ je zdanlivá hra 1...Kf6 2.De7 mat, čo však bol vtedy ešte neznámy pojem. (ff)


Vzad <<  >> Vpred