Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(18.6.2016)


Skladba č. 849Friedrich Bethge

Deutsche Schachblätter 1951

Mat 2. ťahom (6–1)Kontrolná notácia: b. Kh4 Dc6 Sh8 Jb8 Jf5 Pg7 (6), č. Kf7 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 848 (Steiner): 1.Db4! tempo 1...Sb2 2.D:b2 mat, 1...Sc3 2.D:c3 mat, 1...Sd4 2.D:d4 mat, 1...Se5 2.De7 mat, 1...Ke5 2.Sg7 mat. Klasická miniatúrna dvojťažka s viacerými bonusmi: veľmi dobrý úvodník (uvoľňuje pre kráľa únik na pole e5), päť variantov, a z toho dva práve na e5. (ff)


Vzad <<  >> Vpred