Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(16. 5. 1962)


Úloha č. 17

Juraj Brabec, Bratislava

Mat 3. ťahom (9+7)Kontrolná notácia: b. Ke8, Vb3, Vf3, Sg1, Sh1, Jb5, Pa4, Pc4, Pg4 (9 kameňov), č. Ka6, Pa5, Pb6, Pb7, Pe4, Pf4, Pg5 (7 kameňov). Na splnenie podmienky mat tretím ťahom vedie vtipný prvý ťah. Za správne riešenie získajú účastníci riešiteľskej súťaže tri body.

Súťažná otázka číslo 5: Vysvetlite stručne, čo je v šachu časová kontrola! (1 bod). Riešenie úlohy, ako aj súťažnej otázky zašlite na adresu redakcie do štrnástich dní.

Mnohí už netrpezlivo očakávate riešenie súťažnej úlohy č. 13, hlavne tí, ktorí si s riešením nevedeli poradiť. Peter Radodaj nevedel, že v postavení úlohy treba vrátiť bieleho jazdca na pole "e4" a na pole "g3" vrátiť čiernu vežu, lebo posledný ťah bieleho bol 1.Je4:g3! Nezbadal jednoťahový mat 1.Jf2! mat. Za správne riešenie tejto pomerne ťažkej úlohy odmeňujeme knižnými cenami Pavla Gašparína (Šaštínske Stráže, okres: Senica) a bratov Dušana a Pavla Beňoviča (Bošáca 105, okres: Trenčín).

Súťažnú úloha číslo 14, ako prvú do súťaže o najlepšieho riešiteľa Pionierskych novín správne vyriešilo 79 účastníkov.


Vzad <<  >> Vpred