Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

( 2. 5. 1962)


Sovietski šachisti patria v súčasnej dobe medzi najlepších nielen v praktickom šachu, ale aj v tvorbe šachových úloh a štúdií. Vytvorili tisíce krásnych úloh, ktorých témy dnes nazývame podľa ich mien. (Téma Ruchlis, téma Zagorujko). A pri ich riešení nachádzame mnoho zaujímavých a hodnotných kombinácií. Prvenstvo sovietskych šachistov vyplýva z toho, že šachová hra je v celej sovietskej krajine veľmi obľúbená a s mladých talentovaných šachistov už teraz vyrastajú budúci majstri sveta. Do našej šachovej rubriky sme dostali príspevok od sovietskeho šachistu, ktorý je u nás známy z mnohých skladateľských súťaží. Pre našich riešiteľov – účastníkov riešiteľskej súťaže o najlepšieho riešiteľa Pionierskych novín – pripravil dvojťahovú úlohu. Za správne riešenie započítame dva body.Úloha č. 16

Talip Ch. Amirov, Nachodka, SSSR

Originál

Mat 2. ťahom (6+6)Kontrolná notácia: b. Kc7, Ve8, Sa7, Sc2, Jc5, Pe3 (6 kameňov), č. Kd5, Ja2, Jh5, Pc4 Pf5, Pf6 (6 kameňov).

A ešte súťažná otázka č. 3: Ako možno získať právo na vyzvanie majstra sveta? (1 bod).

Riešenie dnešnej úlohy, ako aj odpoveď na súťažnú otázku zašlite na adresu redakcie do 14 dní.


Vzad <<  >> Vpred