Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

( 4. 4. 1962)


Redakcia časopisu Smena, Československý šport a Pionierske noviny vypisujú súťaž v skladaní šachových problémov na rok 1962. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci šachisti s výnimkou tých, ktorí splnili normu pre kandidáta majstra v problémovom šachu. Súťaže sa zúčastnia všetky originálne úlohy a štúdie uverejnené v uvedených časopisoch v roku 1962. Kolektív rozhodcov udelí desať vecných alebo peňažných cien v priemernej hodnote 200 Kčs a desať čestných uznaní s knižnými odmenami najlepším skladbám. Úlohy budú rozdelené podľa okolnosti do skupín podľa počtu ťahov. Osobitné ceny udelia problémom začínajúcich mladých autorov. Výsledok súťaže bude uverejnený v Pionierskych novinách v II. štvrťroku 1963. Úlohy a štúdie treba zaslať najneskoršie do 1. X. 1962 na adresu: Redakcia Pionierskych novín, Bratislava, Pražská 9.

To je príležitosť pre mnohých nesmelých šachistov ukázať svoje skladby v prvej z najväčších slovenských šachových skladateľských súťaží. Nebojte sa posielať svoje práce, každému začiatočníkovi vďačne poradíme buď na stránkach Pionierskych novín, alebo aj listom. Tešíme sa na vaše príspevky a sme zvedaví, kto z čitateľov Pionierskych novín bude medzi vyznamenanými. Na listy, v ktorých ste nám už poslali šachové úlohy, odpovieme a úlohy zaradíme do súťaže. V najbližšom čase uverejníme poučenie o tom, čo sa od hodnotnej šachovej úlohy vyžaduje a ako sa úlohy skladajú.Úloha č. 15

Karol Mlynka, Kozárovce

Originál

Mat 2. ťahom (5+9)

b) Pa6-a7Kontrolná notácia: b. Kf1, Vb7, Vc6, Sa8, Pa6 (5 kameňov), č. Kh1, Va2, Vh8, Sd8, Jb2, Jc1, Pf2, Ph2, Ph7 (9 kameňov).

Dnešná úloha je prvým príspevkom do veľkej skladateľskej súťaže, ktorú sme vypísali v minulej šachovej rubrike Pionierskych novín. Riešiteľom, ktorí do desať dní zašlú správne riešenie na adresu redakcie Pionierskych novín, započítame štyri body. Podmienka úlohy znie: Biely začína a dá mat najneskoršie v druhom ťahu, nech by sa čierny bránil akokoľvek. Prezradíme vám, že treba hľadať presný odstup niektorej bielej veže tak, aby bola splnená podmienka úlohy. Po vyriešení úlohy preložte v postavení na diagrame (v pôvodnom postavení) Pa6 na a7! Ako sa potom zmení riešenie úlohy?

Súťažná otázka č. 2: Môžu byť na šachovnici v priebehu partie 3 jazdci, strelci, veže alebo dámy? Vysvetlenie kedy.

Správne riešenie posledných úloh, ako aj mená výhercov uverejníme o dva týždne.


Vzad <<  >> Vpred