Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(21. 3. 1962)


Denne sa z vašich listov dozvedáme, že sa vám šachové súťažné úlohy páčia a radi ich lúštite. Veď sa našich súťaží už zúčastnilo viac ako 140 riešiteľov z celého Slovenska. O odmenách za správne riešenie rozhodoval los, čo iste nie je spravodlivým spôsobom odmeny za správne riešenie. Preto sme sa rozhodli dnešnou súťažnou úlohou č. 14 začať:


Súťaž o najlepšieho riešiteľa Pionierskych novín

Súťaže sa môže zúčastniť každý mladý čitateľ Pionierskych novín, ako aj šachové krúžky mladých šachistov. Úlohou bude vyriešiť sedem šachových úloh a zodpovedať sedem otázok zo šachu. Budeme ich postupne uverejňovať v Pionierskych novinách a preto si ich nezabudnite zaistiť, aby ste nevynechali ani jednu úlohu. Správne odpovede budeme hodnotiť príslušným počtom bodov (od jedna do päť), ktorý bude uvedený pri každej úlohe a otázke. Piati najlepší riešitelia budú odmenení hodnotnými cenami.

Medzi riešiteľmi, ktorí vyriešia aspoň jednu úlohu a dajú správnu odpoveď aspoň na jednu otázku, vylosujeme ďalších desať a odmeníme ich hodnotnými knihami. Teda, len s chuťou do riešenia.


Začíname:Úloha č. 14

Milan Gömöri, Detva

Mat 2. ťahom (6+5)Kontrolná notácia: b. Kh3, Dd2, Vd5, Sf7, Jd4, Pb3 (6 kameňov), č. Ke4, Se5, Pd3, Pd6, Pe7 (5 kameňov).

Úlohu zložil pre súťaž Pionierskych novín Milan Gömöri z Detvy. Pri riešení si všimnite, že k splneniu podmienky mat druhým ťahom zdanlivo vedie ľubovoľný odťah bieleho jazdca (1.Je2?) s hrozbou 2.D:d3 mat. Kde však správne s jazdcom ustúpiť, aby v ďalšom ťahu dostal čierny mat nech by sa bránil akokoľvek? (dva body)

Súťažná otázka: Vymenujte troch známych (popredných) československých šachistov!


Vzad <<  >> Vpred