Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

( 6. 6. 1962)


Našej skladateľskej súťaže sa zúčastňuje stále viac a viac čitateľov a každý je právom zvedavý, ako sa šachové úlohy v súťaži hodnotia. Šachová úloha musí obsahovať nevšednú kombináciu a k jej objaveniu má viesť len jeden jediný ťah. Tento tzv. prvý ťah musí byť nenápadný a podľa možnosti bez šachu. Po prvom ťahu biely obyčajne vytvára hrozbu, proti ktorej sa čierny bráni. Pri správnom prvom ťahu sa podmienka úlohy (mat 2. ťahom, mat 3. ťahom) vždy splní, ale s iným matovým pokračovaním ako v hrozbe. Obranné ťahy čierneho a matové pokračovanie bieleho tvoria hry, v ktorých skladateľ zobrazuje nevšedné šachové kombinácie. V úlohách, ktoré sú založené na nevýhode ťahu, je každý ťah čierneho obranou.

Tak je tomu aj v dnešnej úlohe č. 18, ktorá patrí do riešiteľskej súťaže o najlepšieho riešiteľa Pionierskych novín. Postavenie každej úlohy musí byť zdôvodniteľné z hranej partie, v úlohe nemajú byť žiadne kamene, ktoré nehrajú. Medzi najdôležitejšie požiadavky však patrí pôvodnosť šachovej úlohy, jej originalita. Tieto požiadavky budú hodnotiť rozhodcovia našej skladateľskej súťaže s. Alexander Pituk, Ľudovít Lačný a Jindřich Šulc. Čakáme vaše ďalšie úlohy, posledný termín na zaslanie je 1. X. 1962. Z došlých úloh sme vybrali pre riešiteľovÚloha č. 18

Stanislav Zábojník, Dubnica nad Nitrou

Originál

Mat 2. ťahom (11+3)Kontrolná notácia: b. Kh4, Je6, Jg5, Pb3, Pb4, Pb6, Pd2, Pd6, Pe4, Pf6, Ph6 (11), č. Ke5, Pc6, Pg6 (3) – mat 2. ťahom.

Súťažná otázka č. 5: Ako znie pravidlo o braní mimochodom?

Za správne riešenie úlohy započítame dva body. Za správnu odpoveď na otázku jeden bod.


Vzad <<  >> Vpred