Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.5.2001)


Skladba č. 3342

Miroslav Brada, Zvolen

6. miesto

6. WCCT 1.5.1998

Mat 3. ťahomŠiesta trojťažka

Jednou z najúspešnejších slovenských skladieb v 6. svetovej súťaži je trojťažka Miroslava Bradu zo Zvolena, obsahujúca zvodnosť 1.Je3? s hrozbou 2.Dc7+ a tematickými variantmi po 1...Jc4 a 1...Je4. Riešenie skladby pošlite do 28. mája t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Všetky poslané riešenia od č. 3310 dlhodobo (ale najneskôr do konca júna t. r.) vyhodnotíme. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kd8 Db6 Vh4 Se6 Sf6 Jc2 Je2 Pa3 d2 d5 (10), č. Kd6 Dg4 Va1 Vb4 Sc6 Jb2 Jf2 Pb5 b7 g5 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie skladby č. 3336 (Janevski): 1.Dd5 Vg5 2.Kc5 Jb3 mat, 1.De4 e7 2.Ke3 Sb6 mat, 1.De3 Vg3 2.Kc3 Sf6 mat. Na začiatku čierna dáma viaže bielu vežu, v troch modelových matoch je to naopak. Veľmi pekný pomocný mat s jednotným obsahom.


Svetová súťaž

S veľkým meškaním sme dostali definitívne výsledky 6. svetovej súťaže v kompozičnom šachu (WCCT). Táto vrcholná súťaž, ktorá má charakter majstrovstiev sveta či olympiády, bola vypísaná koncom r. 1996, pričom skladby bolo treba posielať do 1.5.1998 (štúdie výnimočne do 1.8.1998). Zúčastnilo sa 36 štátov a prvá polovica výsledkovej tabuľky vyzerá takto:

1. Rusko 261, 2. Ukrajina 181,5, 3. Nemecko 166, 4. Poľsko 148,5, 5. Slovensko 139, 6. Izrael 113, 7. Juhoslávia 105, 8. USA 102, 9. Bielorusko 98, 10. Holandsko 87, 11. Macedónsko 74, 12.-13. Francúzsko a Veľká Británia 69, 14. Maďarsko 68, 15. Rumunsko 64, 16. Švédsko 57, 17. Rakúsko 46, 18. Gruzínsko 44.

Víťazstvo ruského družstva je suverénne, a pokiaľ ide o počet získaných bodov, aj rekordné. Piate miesto Slovenska predstavuje výborný výsledok, ale nebyť nepochopiteľného rozhodovania ruského rozhodcu Lobusova vo dvojťažkách, mali sme veľké šance na štvrté a možno aj tretie miesto.

Spomedzi našich jednotlivcov sa najlepšie uplatnil Ľ. Lačný (Žiar nad Hronom), ktorý získal 50 bodov (za 4. a 9. miesto v exoskladbách, 19. v trojťažkách a 21. v mnohoťažkách). Nasleduje Š. Sovík (Nitra) s 39 bodmi (5. v pomocných matoch a 6. v samomatoch), M. Brada 19 (6. v trojťažkách – pozri diagram), M. Hlinka (Košice) 12 (delené 8. a 18. miesto v štúdiách), B. Sivák (Zvolen) 8,5 (delené 8. v štúdiách), Z. Labai (Veľký Kýr) 7 (21. v samomatoch) a J. Tazberík (Bratislava) 3,5 (delené 18. v štúdiách). – Pokračovanie nabudúce.

Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 18. mája t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov.


Vzad <<  >> Vpred