Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.4.2001)


Skladba č. 3336Živko Janevski

I. cena

Abdurahmanović 60, 2000

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešenia


 

Skladba č. 3337 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 5. ťahom

b) Pe3 na f6Pomocné maty

Medzi originálmi v našej rubrike už pomaly prevládajú pomocné maty. Ich priemernú úroveň by sme však radi pozdvihli, preto nezaškodí občas na ukážku vynikajúci reprodukovaný pomocný mat. Toto kritérium iste spĺňa prvá cena macedónskeho veľmajstra z jubilejného turnaja bosnianskeho veľmajstra... Na druhom diagrame je dosiaľ najlepšia skladba nášho usilovného "dodávateľa" pomocných matov. Riešenia oboch skladieb pošlite do 7. mája t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Všetky poslané riešenia od č. 3310 dlhodobo (ale najneskôr do konca júna t. r.) vyhodnotíme. Kontrolná notácia diagramov: 3336 b. Kh8 Vg7 Sd8 Se2 Jc1 Pb5 (6), č. Kd4 De5 Sg1 Jd6 Pb4 c2 d2 d7 f4 h2 (10), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho; 3337 a) b. Kd1 Pd2 (2), č. Kf5 Vb5 Vc4 Sa8 Pa5 e3 e6 (7), b) Pe3 premiestniť premiestniť na f6, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr piatym ťahom.).

Riešenie skladby č. 3331 (Novomeský): 1. riešenie 1...Kh6 2.Kf5 Jg6 3.Ke6 Kg5! 4.Kf7 Kh5 5.Kg8 Je5 6.Kh8 Kh6 7.Vg8 Jf7 mat, 2. riešenie 1...Kf6 2.Kh4! Jf7 3.Kh5 Ke7 4.Kg6 Ke8! 5.Kh7 Je5 6.Kh8 Kf8 7.Vh7 Jg6 mat. Dokonalý pomocný mat s trojnásobnou "stratou tempa" a s echovými modelovými matmi.

Riešenie skladby č. 3332 (Brada): Kamkoľvek by sa biely pohol, dal by čiernemu mat a teda by vyhral. Aby splnil výzvu a prehral, z mála možností si zvolil tú najznámejšiu z praktického šachu: Biely sa vzdal! Zatiaľ nevieme, koľkí z riešiteľov na fígeľ prišli, alebo navrhli prípadne iné riešenia (napr. prekročenie času) k tomu sa neskôr vrátime, lebo humor si to zaslúži.

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb sa uskutočnia v Bratislave 2.-3. júna t. r. Vkladový poplatok je 150 Sk, garantovaná prvá cena 3000 Sk. Bližšie informácie možno dostať na adrese Marek Kolčák, Rozvodná 11, 831 01 Bratislava, tel. 07-54776728, resp. 07-63453763, alebo na e-maili prolinea@netax.sk. Prihlášky sa prijímajú do konca apríla.

Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 27. apríla t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov.


Vzad <<  >> Vpred