Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.4.2001)


Skladba č. 3334 – originál

Pavol Vlček, Ochodnica

Mat 2. ťahom


Skladba č. 3335 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Pomocný mat 2. ťahom*Zdanlivé hry

O zdanlivých hrách hovoríme vtedy, ak vo dvojťažke začína čierny (1...Ke3, Jc7 2.Df2, Dc5 mat), kdežto v pomocnom mate biely (1...Jc5 2.Je5 Dg1 mat), pričom, pochopiteľne, po riadnych prvých ťahoch sa situácia podstatne zmení. Riešenia oboch skladieb pošlite do 30. apríla t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Všetky poslané riešenia od č. 3310 dlhodobo (ale najneskôr do konca júna t. r.) vyhodnotíme. (Kontrolná notácia diagramov: 3334 b. Kc1 Df5 Vb3 Ve7 Jd6 Je4 Pc2 g2 g3 (9), č. Kd4 Ve8 Sh5 Je6 Pa5 b7 c3 f6 g5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3335 b. Kh1 Da1 Sa2 Je4 (4), č. Kd4 Jc3 Jc4 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom – hviezdička pri výzve upozorňuje na zdanlivú hru.)

Riešenie skladby č. 3329 (Formánek): 1.Sf3+ Kc1! 2.Vf4 Kc2 3.Ke4 Kc3 4.Vbf5 Kc4 5.e5 d3 mat. Ideou je reťazové umožňovanie čiernych ťahov, pravda, výsledný modelový mat bol inšpirovaný skladbou 3324. Dnes už vieme, že navrhovaná syntéza 3324 + 3329 bude uverejnená čoskoro...

Riešenie skladby č. 3330 (Labai): a) zvodnosti 1.Kf4? hrozí 2.Jf6 mat, 1...J:d7 2.D:b7 mat, 1...J:a4!, 1.K:e3? hrozí 2.Vd4 mat, 1...J:a4 2.D:b7 mat, 1...J:d7!, riešenie 1.Jc6 hrozí 2.Je7 mat, 1...J:d7, J:a4, K:c6 2.Vd4, Jf6, Db7 mat, b) 1.Kf4? hrozí 2.Jf6 mat, 1...J:d7 2.Dh1 mat, 1...J:a4!, 1.K:e3? hrozí 2.Vd4 mat, 1...J:a4 2.Dh1 mat, 1...J:d7!, 1.Dh1 hrozí 2.Dh5 mat, 1...J:d7, J:a4 2.Kf4, Ke3 mat. Zaujímavé je vzájomné porovnanie dvojníkov: v a) ide o súhru hrozieb a matov, kdežto v b) úvodníkov a matov: pekný študijný príklad na Dombrovskisovu, resp. Banného tému.


* * *

Slovenskí šachisti

Podľa teraz platného ratingu medzinárodnej šachovej federácie FIDE vedie slovenský rebríček 1.Ftáčnik s 2618 bodmi, na ďalších miestach sú 2.Štohl 2554, 3.Timoščenko 2525, 4.Mrva 2479, 5.Tibenský 2440, 6.Likavský 2428, 7.-8.Markoš a Šárközy 2419, 9.-10.Salai a Plachetka po 2416 atď. Medzi ženami je 1.Pokorná 2329 (celkovo na 25. mieste), 2.Hagarová 2317, 3.Mrvová 2205, 4.Varholáková 2166, 5.Cigániková 2165 atď.


Vzad <<  >> Vpred