Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.5.2001)


 

Skladba č. 3340 – originál

Ivan Jarolín, Bratislava

Mat 2. ťahom


Skladba č. 3341 – originál

Tibor Djablik

Kysucké Nové Mesto

Mat 3. ťahomOprava po štvrťstoročí

Pod číslom 873 uverejnil I. Jarolín v našej rubrike 24.12.1976 dvojťažku s neekonomickým strelcom v riešení a s dvojitým vyvrátením zvodnosti. Teraz sa mu podarilo oba nedostatky odstrániť: do obsahu patria okrem riešenia zvodnosti 1.Jg4? (s hrozbou 2.V:e5 mat) a 1.Jf1? (2.Jg3 mat), pričom pointou budú obranné motívy tematických obrán 1...Vg6 a 1...Se6. V trojťažke si treba všimnúť vzťah medzi druhými a tretími ťahmi bieleho vo variantoch 1...S:d4, Dh3, D:f2. Riešenia oboch skladieb pošlite do 21. mája t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Všetky poslané riešenia od č. 3310 dlhodobo (ale najneskôr do konca júna t. r.) vyhodnotíme. (Kontrolná notácia diagramov: 3340 b. Kd2 Vc8 Ve8 Sh7 Jb4 Jh2 Pc2 e3 g2 (9), č. Ke4 Vc6 Vf5 Sc4 Se5 Jh3 Pd3 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3341 b. Kb8 Dg4 Vd6 Sc4 Jf7 Jh5 Pd4 f2 h4 (9), č. Ke4 Dh2 Sa1 Jf4 Pc5 e7 f5 h6 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie skladby č. 3334 (Vlček): Zdanlivé hry 1...Ke3, Jc7 2.Df2, Dc5 mat, riešenie 1.J:c3 hrozí 2.Jb5 mat a po rovnakých obranách maty v poradí 2.Dc5, Df2 (navyše 1...Se2 2.J:e2 mat). Recipročná zámena matov so zaujímavou motiváciou.

Riešenie skladby č. 3335 (Hudák): Zdanlivá hra 1...Jc5 2.Je5 Dg1 mat, riešenie 1.Kd3 Dg1 2.Je2 Sb1 mat. Veľmi pekný pomocný mat s elegantným farebným echom; k dokonalosti konštrukcie trochu prispela aj redakcia. Ibaže nad takýmito námetmi vždy visí Damoklov meč možných predchodcov.

* Štátny fond telesnej kultúry SR finančne ocenil družstvo riešiteľov (Ladislav Salai jr., Martin, Peter Gvozdják, Bratislava, Emil Klemanič, Spišská Nová Ves) za vynikajúce tretie miesto na majstrovstvách sveta družstiev r. 2000 v chorvátskej Pule.

* Osemročný Tamás Petényi z Dunajskej Stredy sa stal v minulom roku majstrom Slovenska v šachu vo svojej vekovej kategórii. Nedávno svoj veľký talent potvrdil ešte väčším úspechom: suverénne zvíťazil na majstrovstvách Česka 8-ročných šachistov v Náchode, keď vyhral všetkých deväť partií!


Vzad <<  >> Vpred