Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.12.1976)


Problém č. 872 – originál

Peter Polák, Borský Peter

Mat 2. ťahom


Problém č. 873 – originál

Ivan Jarolín, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 872: biely Kg8 Dh1 Ve7 Vg7 Jf3 Pd6 e4 (7 kameňov), čierny Kf6 Vb5 Jf8 Pb3 c5 g4 h2 h5 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 873: b. Kd2 Vc8 Ve8 Sf2 Sh7 Jb4 Jh2 Pe2 e3 g2 (10), č. Ke4 Vc6 Vf5 Sc4 Se5 Pd3 h6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka obsahuje zdanlivé hry po 1...Je6, Jg6 a zvodnosť 1.Jg5?, druhá má dve zvodnosti 1.Sg3?, 1.Jf1?. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 863 (Černák) z 12. novembra: 1.Df5 hrozí 2.De5 mat, 1...V:c8+, V:b6+, Jd7+, Vc7, c4, e6, J:f5, S:f5 2.J:c8, V:b6, D:d7, Jc4, D:d5, D:f8, Se5, Jf7 mat. Na prvotinu veľmi dobrá variantová dvojťažka.

Riešenie problému č. 864 (Kollárik) z 12. novembra: 1.Sf6 Kb5 (hrozí) 2.Dc1 Sb6 3.Da1 a5 4.Da4+ Ka6 5.Jd:b4 mat, 1...Sb7 2.Dc1 S:a8 3.Ja5 c6 4.S:e5 Ka7 5.Dc5 mat atď. Cyklická výmena polí Kb6-Sa5-Pa6.

Knižné ceny za riešenia č. 863 a 864 vyhrávajú: Jozef Hekele, Sídlisko ČSM Rybník, bl. 11/3, 917 01 Trnava, Ján Košár, Partizánska 1907, bl. Globus, 058 01 Poprad a Ľuboslav Rabčan, Puškinova 9, 018 91 Nová Dubnica.

* Publikácia "30 rokov slovenského kompozičného šachu v oslobodenom Československu" je pred dokončením a mala by vyjsť v lete 1977.

* Krúžok kompozičného šachu v Bratislave bude mať svoje prvé stretnutie v novom roku vo štvrtok 6. januára o 18. hod. na Jadernej ul. č. 4 (Ostredky). Účasť v krúžku je otvorená pre všetkých šachových skladateľov, riešiteľov aj iných záujemcov o kompozičný šach.


Vzad <<  >> Vpred