Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.5.2001)


Skladba č. 3343

B. Sivák a M. Hlinka

8. miesto

6. WCCT 1.8.1998

Biely vyhráÔsma štúdia

Nad očakávanie dobre dopadli v 6. svetovej súťaži naši skladatelia štúdií: "uverejnili" všetky tri skladby a najlepšia z nich sa dostala na ôsme miesto. Aby sme našim riešiteľom uľahčili prácu, uvádzame prvých päť ťahov (1.Vb8 Sd5+ 2.Jc4 Jc6 3.Vh8! Je5! 4.Vh5+ Kf6 5.V:e5 S:c4+), po ktorých treba zvládnuť už len tempovú pešiakovú koncovku. Dokončenie riešenia pošlite do 4. júna t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Všetky poslané riešenia od č. 3310 dlhodobo (ale najneskôr do konca júna t. r.) vyhodnotíme. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kb3 Vb4 Je5 Pa4 c5 (5), č. Kf5 Sa8 Ja7 Pa5 a6 e6 (6), biely začne a vynúti výhru.)

Riešenie skladby č. 3337 (Ložek): a) 1.Vf4 Kc1 2.Sf3 Kc2 3.Ke4 Kc3 4.Vbf5 Kc4 5.e5 d3 mat, b) (podľa notácie Pe3 na f6) 1.Vf4 Kc2 2.Ke4 Kc3 3.Vbf5 Kc4 4.Ke5+ Kc5 5.Se4 d4 mat. Analogické priebehy a echové modelové maty: veľmi dobrá syntéza pomocných matov č. 3324 a 3329.

Riešenie skladby č. 3338 (Polaček): 1.Va1+! Kb2! 2.Vb1+(Va2+) K:V 3.Kf2 g3+ 4.Kg1 Ka1 5.a5 b:a5 6.b6 a4 7.b7 a3 8.b8D a2 remíza. Po 1...K:a1? by o prehre čierneho rozhodol nevýhodný zisk tempa, keďže v 3. ťahu by čierny musel toto pole opustiť.


Svetová súťaž

Po sčítaní bodov je poradie našich jednotlivcov takéto: Ľudovít Lačný (Žiar nad Hronom) 50, Štefan Sovík (Nitra) 39, Miroslav Brada (Zvolen) 19, Michal Hlinka (Košice) 12, Bohuslav Sivák (Zvolen) 8,5, Zoltán Labai (Veľký Kýr) 7 a Ján Tazberík (Bratislava) 3,5. Treba však dodať, že v oficiálnom výsledku sú aj ďalšie naše skladby (hoci nebodované): exodvojťažka K. Mlynku a J. Lörinca na 10. mieste a štúdia J. Tazberíka a M. Hlinku na 19. mieste.

Pokiaľ ide o jednotlivé oddelenia, družstvo Slovenska sa umiestnilo v trojťažkách ako druhé, v exodvojťažkách tretie, v samomatoch piate, v pomocných matoch piate až siedme a v štúdiách ôsme. Iba mnohoťažky a najmä dvojťažky dopadli pre nás horšie ako sme očakávali. Mimoriadne skvelý výsledok dosiahli Rusi, ktorí v exodvojťažkách získali plný počet 47 bodov a v samomatoch aj pomocných matoch iba o jeden menej (čo predstavuje umiestnenie skladieb na 1. a 3. mieste). Práve vďaka neortodoxným oddeleniam bolo víťazstvo Ruska také suverénne. Z jednotlivcov bol najlepší Vukcevich (Američan srbského pôvodu) s 96 bodmi (94 % družstva USA)! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred