Vzad <<  >> Vpred

ARMÁDNY ŠACH

Vedie František Ungváry

(30.9.1951)

Táto rubrika je šachovou rubrikou vojakov!


Úloha č. 184 – prvotina

Emil Belluš, Bratislava

Mat 2. krokom (6–6)


Úloha č. 185 – originál

Emil Belluš, Bratislava

Mat 2. krokom (10–7)Kontrolná notácia: č. 184: b. Kh5 Dc1 Vh6 Sa8 Jf6 Jg5 (6), č. Kf5 Sc5 Jf2 Pb6 e5 f4 (6) – mat druhým krokom, č. 185: b. Kb2 Dc6 Vd5 Sa6 Sc1 Ja4 Je8 Pb3 c3 e2 (10), č. Ke4 De5 Vd8 Sc2 Jf7 Pg6 h7 (7) – mat druhým krokom. Riešenie do 14 dní.


Permanentná riešiteľská súťaž v "Armádnom šachu"

Hodnotnú knižnú cenu vyhráva každý riešiteľ, ktorý dosiahne 40 bodov. Ten, kto už bol raz odmenený, vyhráva znovu pri každých ďalších 60 bodoch. Za správne vyriešenie dvojťažky dostáva riešiteľ 2 body, za trojťažku 3 body, atď. Za udanie vedľajšieho riešenia alebo neriešiteľnosti sa mu prizná toľko bodov, ako za hlavné riešenie. Riešenia posielajte do 14 dní na adresu redakcie Obrany ľudu, s poznámkou "Armádny šach", Bratislava, Heydukova ul. 26.

Riešenie úlohy č. 179 (Pugačov): Zdanlivé hry: 1...d:c4+ 2.Sc5 mat, 1...d:e4+ 2.Se5 mat. Úvodník: 1.Dg5! tempo 1...d:c4 2.Je6 mat, 1...d:e4 2.Je6 mat. – Zámena matov vo dvoch variantoch! Vedľajšie varianty: 1...Jc3~ 2.Je2 mat, 1...Je3~ 2.Jc2 mat, 1...Sh8 2.D:S mat, 1...Vb5~ 2.Sc5 mat, 1...Vb5-a5 2.Jc6 mat.

Riešenie úlohy č. 180 (Eighch): 1.Jc5! hrozí 2.Da1 mat, 1...K:f6 2.Sd4 mat, 1...S:c5 2.g:f4 mat. – Dva čisté a ekonomické ("modelové") maty, pri ktorých všetky polia okolo č. kráľa sú kryté len raz a všetky biele figúry (okrem kráľa a pešiakov) sa musia zúčastniť na utvorení matovej siete. (Da6 je ekonomická aj v prvom mate, lebo jej úlohou je viazať č. strelca). (B. Formánek)

Správni riešitelia sú títo: (č. 179 a č. 180: 2 + 2: spolu 4 body): voj. Vlastimil Bezucha, Juraj Bosák, Bratislava – srdečný pozdrav, Bedrich Formánek, voj. Jozef Hanzel, des. Karel Kašpárek, voj. Karol Malina, čat. Miroslav Peprník, Vojtech Potočný, voj. Anton Roháček. (Len č. 179, alebo č. 180: 2 body): des. Gašpar Blažíček, des. František Brindza, voj. Vladimír Burda, Adam Harich, voj. Ladislav Hézsely, Viliam Gergel, čat. ašp. Ondrej Gondáš, voj. Ondrej Jurča, čat. Ota Kahánek, Valerián Klocháň, des. Gejza Prát, voj. Jozef Šebík, des. Július Škvarka, voj. František Ťahúň, Anton Vondra a Miloš Zubácky.


Odkazy redakcie

voj. Rudolf Frivalský. Žiaľbohu, Váš list z 31. júla dostali sme neskoro, prepáčte a ráčte nám znova oznámiť, či reflektujete ešte na brošúrku F. Matouška. Srdečný pozdrav!


Jozef Linder: ŠACHOVÁ POÉZIA

(Pokračovanie)


Ťahy čierneho

Riešiteľ pri riešení úlohy nesmie chovať jednostranne, ako nemôže robiť tak ani pri šachovej partii. I tu musí analyzovať súperové možnosti obrany. Musí predpokladať bezchybnú obranu súpera. Jeho riešenie môže byť len po dôkladnom preanalyzovaní súperových možností dokonalé.

Povedali sme si už, že úvodník je vlastne jediný kľúč, ktorým možno vniknúť do vnútra šachovej úlohy. Naproti tomu vyplýva už z podstaty úlohy, že čierny musí v obrane vynaložiť všetko úsilie k odvráteniu nebezpečenstva. Teda musí zmobilizovať k obrane všetok svoj materiál. Je vecou skladateľa, ako soskupí čierne figúry, aby mohly v plnej miere využiť svoju silu k obrane. To má tiež podstatný vplyv na hodnotenie šachovej skladby. Zaiste bude menej hodnotná tá úloha, ktorá bude mať hromadu čiernych figúr, rozložených po celej šachovnici, ale bez podstatného účinku na riešenie. Bohatosť a sila čiernej obrany privodzuje rozličné pokračovania bieleho útoku, čím vznikajú tzv. varianty. Každý obranný ťah, ktorým čierny čelí vzniklému nebezpečiu, vytvára varianty.

Ako sme videli u diagramu č. 3 obrana čierneho je ovplyvňovaná úvodníkom, ktorým zahájil biely svoj útok. I v partiách sa vyskytujú ťahy, ktoré v sebe skrývajú určitú hrozbu. Tak isto úlohy sú založené na hrozbe, ktorú biely vytvoril úvodníkom a čierny v obrane jej čelí. To je jedna skupina úloh. Druhú veľkú skupinu úloh tvoria úlohy založené na tempe. Aj tempové úlohy si môžeme porovnať so šachovou partiou. V šachovej partii, obyčajne v pešcových koncovkách zavše vznikne taká situácia, že prostá skutočnosť, že súper musí ťahať, zaviní jeho prehru.

Všimnime si teraz náš diagram č. 2 (Galickij). Čierny po peknom, na pohľad skoro bezvýznamnou úvodníku bieleho musí kročiť; keby nemusel kročiť, mat by nebol. Ale jeho vlastné ťahy ho privádzajú do hrobu. Vezmime si ich všetky pekne po rade: 1...h5:g4. Biely nemusí kryť vežou pole g4, preto 2.Ve3 mat, 1...Je6~, pole f4 nie je už kryté, preto 2.Df4 mat, 1...Jb1~, pole d2 už nie je kryté, preto 2.Jd2 mat, 1...K:e4, prekážajúca veža je odstránená, preto 2.Sc6 mat, 1...Sc2 kdekoľvek po diagonále a4-d1, alebo na d3, pole d3 je už voľné, preto 2.Dd3 mat, a 1...S:e4 uvoľňuje Sa1 cestu k d1 – mat.


(Pokračujeme)


Vzad <<  >> Vpred