Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(21. 11. 1972)


Problém č. 3

Michail Botvinnik

Ogoňok 1952

Biely remizujeKontrolná notácia: biely Kc4 Pd4 e4 g2 (4 kamene), čierny Ke6 Ja1 Pf6 g6 (4 kamene), biely začne a vynúti remízu. Riešenie sa začína ťahmi 1.Kc3 f5! 2.d5+! Ke5 3.e:f5 g:f5 – a teraz príde pointa. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 11. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Jedným zo sovietskych šachistov, ktorí sa v posledných rokoch sústavne venujú programovaniu šachovej hry na elektronických počítačoch, je prvý sovietsky majster sveta a doktor technických vied Michail Moisejevič Botvinnik. Narodil sa 17. apríla 1911 v predmestí Petrohradu a hrať sa naučil pomerne neskoro – až keď mal 12 rokov. Ale už o dva roky stal sa hráčom 1. triedy a v simultánke porazil vtedajšieho majstra sveta, Kubánca J. Capablancu. Ako 15–ročný dosiahol 2.–3. miesto v prebore Leningradu a o ďalší rok debutoval v prebore ZSSR a za 5.–6. miesto bol mu udelený titul majstra. Spomedzi sovietskych šachistov stal sa Botvinnik prvým medzinárodným veľmajstrom, a to za výsledok na moskovskom medzinárodnom turnaji roku 1935, ktorý vyhral spolu s vtedajším československým preborníkom S. Flohrom pred E. Laskerom, J. Capablancom a inými vynikajúcimi šachistami. Medzitým už ako 21–ročný zakončil štúdium na elektrotechnickej fakulte a stal sa vedeckým ašpirantom. Roku 1937 úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z oblasti elektrických strojov. Ale aj po vojne prestupuje sa jeho šachová činnosť s činnosťou vedeckou. Zakrátko po slávnom dobytí titulu majstra sveta na turnaji v Holandsku roku 1948 (pred V. Smyslovom) obhájil doktorskú dizertačnú prácu, napísal knihu o synchrónnych strojoch, ako aj brožúrku "Sovietska šachová škola" (ktorej slovenský preklad vyšiel roku 1952 v nakladateľstve Svet socializmu). – Aj dnes, keď sa už na turnajoch takmer nezúčastňuje, svoju lásku k šachu nezapiera a prispieva svojimi bohatými skúsenosťami k zdokonaleniu programov pre počítače. A tak ťažko možno povedať, čím je viac, či šachistom, či vedcom...

M. Botvinnik sa dotkol aj kompozičného šachu zložením niekoľkých štúdii. Náš dnešný problém vznikol ako výsledok analýzy zakončenia partie zo simultánky.


Vzad <<  >> Vpred