Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14. 11. 1972)


Problém č. 2

Ľudovít Lačný

2. pochvalná zmienka

Práca 1951

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kc5 Dg7 Se2 Sg5 Pe6 (5 kameňov), čierny Kf5 Vh6 Pe3 e4 e5 f4 h7 (7 kameňov). Biely začne a dá mat po každom ťahu čierneho. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 11. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Čoraz častejšie prinášajú časopisy správy o snahách vytvoriť šachové programy pre elektronické číslicové počítače. Pokiaľ ide o šachovú hru, sú s programovaním zatiaľ značné ťažkosti. Hlavný problém spočíva v tom, že je veľmi ťažké analyzovať spôsob myslenia významných veľmajstrov. Pri hľadaní najlepšieho ťahu len zriedka sa totiž dá postupovať exaktne – oveľa častejšie sa vyskytuje odhad a či intuícia, a tu zohráva významnú úlohu skúsenosť šachistu, jeho prax, čomu sotva možno dať formu presného programu. A tak sa dosiaľ nepodarilo vypracovať programy, podľa ktorých by počítače hrali skutočne na veľmajstrovskej úrovni. Ostáva len otázka, aký bude ďalší vývoj, čo sa stane, keď niekto predsa len bude vedieť sformulovať dokonalý šachový program. Keď pôjde o významného profesionálneho veľmajstra, nie je vylúčené, že svoje myšlienky radšej zatají, aby neohrozil vlastnú kariéru. V opačnom prípade by totiž počítače začali porážať ľudí a šach by dospel tak ďaleko, že by namiesto šachistov hrali na turnajoch autori programov a vzhľadom na ich dokonalosť všetky partie by sa končili remízou.

To je však dnes ešte len utópia. Kým ostaneme "pri zemi", bude nás väčšmi zaujímať, aký je súčasný stav šachového programovania u nás a vo svete. Napíšu nám povolaní niečo o tejto otázke? Veď viacerí významní šachisti pracujú v oblasti samočinných počítačov.

Jedným z tých, ktorí už majú kus práce v tejto oblasti za sebou, je aj náš významný šachový skladateľ, majster športu Ľudovít Lačný, zamestnanec Závodov SNP v Žiari nad Hronom. Dnes sme vybrali z jeho tvorby pre našich čitateľov peknú, aj keď pomerne jednoduchú dvojťažku. Takýto problém vedia vyriešiť kvalitné počítače za niekoľko sekúnd – koľko potrvá našim riešiteľom?


Vzad <<  >> Vpred