Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 7. 11. 1972)


Problém č. 1

Leonid I. Kubbel

I. cena

Šachmaty 1924

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ke1 De4 Va6 Sb6 Jc3 Pa5 g4 (7 kameňov), čierny Kd6 Vh5 Pb5 f4 h3 h6 (6 kameňov). Biely začne a dá mat po každom ťahu čierneho. V riešení uveďte prvý ťah bieleho, hrozbu a jednotlivé varianty po obranách proti hrozbe. (Bieli pešiaci na diagrame pohybujú sa zdola nahor.)

Či má šach niečo spoločné s technikou? Iste áno. Kto by nepoznal slávny šachový "a" bratislavského rodáka Wolfganga Kempelena z XVIII. storočia? A kto by nevedel, že vo viacerých krajinách sa pracuje na využití elektronických počítačov v šachu? A keby sme hľadali, našli by sme aj iné súvislosti, napr. medzi riešením šachovej úlohy a činnosťou reléového zariadenia, medzi konštrukciou úlohy a myslením veľmajstra pri partii, medzi estetickým skrášľovaním výrobku a zlepšovaním formy šachovej skladby ... Jedným slovom, nemožno povedať, že by sa šach do Technických novín nehodil. Ak dnes otvárame šachovú rubriku, je to preto, lebo počítame so záujmom čitateľov o tento druh rozumovej činnosti a že sa budeme usilovať uverejňovať aj rozličné zaujímavosti zo šachu, ktoré si radi prečítajú aj nešachisti. Veď nakoniec aj o techniku majú často záujem aj netechnici.

Pravidelnou súčasťou rubriky bude problém na riešenie. Na ňom si môžete vyskúšať svoje šachové schopnosti a prípadne aj vyhrať knižnú cenu. Riešenie treba posielať vždy do 10 dní po uverejnení na adresu redakcie Technických novín, Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 11; spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme každý týždeň troch výhercov.

Začíname dvojťažkou slávneho sovietskeho skladateľa Leonida Ivanoviča Kubbela (1891–1942). Povolaním bol Kubbel chemický inžinier a celý svoj život prežil v Leningrade, kde aj zomrel v čase hitlerovskej blokády.

* Radi uverejníme aj originálne skladby našich čitateľov – začínajúcim skladateľom ochotne poradíme a pomôžeme.


Vzad <<  >> Vpred