Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 5. 12. 1972)


Problém č. 5

Samuel Loyd

Texas Siftings 1888(?)

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ke6 De3 (2 kamene), čierny Ke8 Va8 Vh8 Pa7 c7 e7 h7 (7 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 11. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 2 (Lačný) zo 14. novembra: 1.S:f4 tempo (biely ničím nehrozí a maty vznikajú len pre nevýhodu z ťahu čierneho) 1...V:e6 2.Dg5 mat, 1...Vf6 2.Dg4 mat, 1...Vg6 2.D:e5 mat, 1...e:f4 2.Sg4 mat (4 maty s blokovaním poľa), 1...V~ 2.Df7 mat, 1...Ke6 2.Sg4 mat, 1...K:f4 2.Dg4 mat. Na daný materiál skutočne veľké množstvo pekných variantov.

Knižné ceny vyhrávajú: Ľ. Katana z Banskej Bystrice, A. Tomešová z Humenného, L. Papánek z Gbiel, okr. Senica.

Len zriedka sa v tlači zjavia zmienky o vzťahu slávnych ľudí k šachu. V krásnom francúzskom šachovom lexikóne z roku 1967 našli sme však zaujímavý odsek o jednom z najvýznamnejších fyzikov všetkých čias, Albertovi Einsteinovi. Ten si vraj vysoko cenil vtedajšieho majstra sveta Emanuela Laskera a napísal predhovor k jeho životopisu (od Hannaka). Uvedená je aj partia, v ktorej Einstein porazil iného fyzika svetového mena, Roberta Oppenheimera. Ako uvidíme z jej priebehu, v šachu mu bol Oppenheimer rozhodne slabším súperom ako vo fyzike. Bielymi kameňmi hral Einstein: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 b5 5.Sb3 Jf6 6.0-0 J:e4 7.Ve1 d5 8.a4 b4 9.d3 Jc5 10.J:e5 Je7 11.Df3 f6 12.Dh5+ g6 13.J:g6 h:g6 14.D:h8 J:b3 15.c:b3 Dd6 16.Sh6 Kd7 17.S:f8 Sb7 18.Dg7 Ve8 19.Jd2 c5 20.Vad1 a5 21.Jc4 d:c4 22.d:c4 D:d1 23.V:d1+ Kc8 24.S:e7 a čierny sa vzdal. – Najlepší fyzik medzi šachistami a najlepší šachista medzi fyzikmi, tak by mohlo znieť hodnotenie Einsteina v duchu teórie relativity – ale za platnosť tohto tvrdenia neberieme záruku.

Pre našich riešiteľov vybrali sme dnes tiež niečo relatívne – trojťažku slávneho šachového skladateľa XIX. storočia, Američana Sama Loyda. Ale v čom asi bude spočívať jej relatívnosť? Sme veľmi zvedaví na riešenia a komentáre čitateľov!


Vzad <<  >> Vpred